11. 6. 2008

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

V skladu s 126. členom ZTFI, ki nalaga, da javna družba za izračun pragov pomembnih deležev po 105. členu ZTFI, po koncu meseca v katerem se je zaradi korporacijskega dejanja ali drugega pravnega dejstva spremenilo skupno število delnic z glasovalno pravico, objavi informacijo o tej spremembi in o novem številu glasovalnih pravic, Pozavarovalnica Sava d.d. objavlja, da se je zaradi dokapitalizacije dne 5.6.2008 v višini 42 mio EUR povečalo število delnic z glasovalno pravico za 1.500.000. Novo skupno število glasovalnih pravic znaša 9.362.519.

Preberite več

9. 6. 2008

Sklicana je 21. skupščina Pozavarovalnice Sava d.d.

Dne 9. 6. 2008 je bil v časopisu Delo objavljen sklic skupščine Pozavarovalnice Sava d.d., ki bo potekala 10. 7. 2008.

Preberite več

2. 6. 2008

Ponudba delnic Pozavarovalnice Sava javnosti je končana

Ponudba delnic Pozavarovalnice Sava javnosti je končana

Preberite več

10. 5. 2008

Ponudba delnic Pozavarovalnice Sava javnosti

Prodaja delnic Pozavarovalnice Sava javnosti

Preberite več

14. 4. 2008

Potekala je 20. skupščina družbe Pozavarovalnica Sava

Danes je potekala 20. skupščina Pozavarovalnice Sava. Skupščina je upravo družbe pooblastila, da po vpisu spremembe statuta v sodni register s soglasjem nadzornega sveta družbe in brez dodatnega sklepa skupščine poveča osnovni kapital.

Preberite več

13. 3. 2008

Sklic 20. skupščine družbe

Sklic 20. seje skupščine družbe Spremenjeni statut Utemeljitev spremembe statuta

Preberite več

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}