30. 6. 2008

Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., Ljubljana objavlja povzetek revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2007, ki je podan v pripetem dokumentu.

Preberite več

24. 6. 2008

Obvestilo o pomembnih deležih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter 117. in 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. L. RS, št. 67/07) Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: Dne 16.06.2008 je dr. Edo Pirkmajer, član nadzornega sveta družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, prek svoje družbe Edo Pirkmajer, upravljanje d.o.o., k.d., kupil 570 delnic z oznako POSR v skupni vrednosti 15.832,90 EUR, kar predstavlja 0,006% osnovnega kapitala oz. 0,006% glasovalnih pravic družbe.

Preberite več

23. 6. 2008

Pozavarovalnica Sava d.d. ustanovila družbo za upravljanje investicijskih skladov v Makedoniji

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izdajatelj) objavlja naslednje sporočilo: V skladu s 106. in 386. členom ZTFI, (Ur.l. RS, št. 67/2007) na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij Izdajatelj sporoča, da je družba Sava Invest, a.d., Družba za upravljanje investicijskih skladov, Bul. Partizanski odredi br 43b/1-03, 1000 Skopje, Makedonija, ki je članica skupine Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, z dnem 18. 6. 2008 vpisana v register delniških družb.

Preberite več

13. 6. 2008

Klicni center Pozavarovalnice Sava prenehal z obratovanjem

Klicni center Pozavarovalnice Sava, ki je bil vzpostavljen za potrebe obveščanja malih vlagateljev ob ponudbi delnic Pozavarovalnice Sava javnosti, je dne 12.06.2008 prenehal z obratovanjem.

Preberite več

11. 6. 2008

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

V skladu s 126. členom ZTFI, ki nalaga, da javna družba za izračun pragov pomembnih deležev po 105. členu ZTFI, po koncu meseca v katerem se je zaradi korporacijskega dejanja ali drugega pravnega dejstva spremenilo skupno število delnic z glasovalno pravico, objavi informacijo o tej spremembi in o novem številu glasovalnih pravic, Pozavarovalnica Sava d.d. objavlja, da se je zaradi dokapitalizacije dne 5.6.2008 v višini 42 mio EUR povečalo število delnic z glasovalno pravico za 1.500.000. Novo skupno število glasovalnih pravic znaša 9.362.519.

Preberite več

9. 6. 2008

Sklicana je 21. skupščina Pozavarovalnice Sava d.d.

Dne 9. 6. 2008 je bil v časopisu Delo objavljen sklic skupščine Pozavarovalnice Sava d.d., ki bo potekala 10. 7. 2008.

Preberite več

2. 6. 2008

Ponudba delnic Pozavarovalnice Sava javnosti je končana

Ponudba delnic Pozavarovalnice Sava javnosti je končana

Preberite več

10. 5. 2008

Ponudba delnic Pozavarovalnice Sava javnosti

Prodaja delnic Pozavarovalnice Sava javnosti

Preberite več

14. 4. 2008

Potekala je 20. skupščina družbe Pozavarovalnica Sava

Danes je potekala 20. skupščina Pozavarovalnice Sava. Skupščina je upravo družbe pooblastila, da po vpisu spremembe statuta v sodni register s soglasjem nadzornega sveta družbe in brez dodatnega sklepa skupščine poveča osnovni kapital.

Preberite več

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}