Trajnostna usmerjenost Zavarovalne skupine Sava izvira iz njenih temeljnih vrednot in poslanstva.

Ustvarjamo k strankam usmerjeno, prilagodljivo in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino.

V stalnem dialogu z našimi deležniki gradimo dolgoročno družbeno odgovorno poslovanje, pri čemer podpiramo globalne trajnostne cilje, zlasti pa smo osredotočeni na podnebne spremembe, skrb za zdravje ter dobro počutje naših strank, zaposlenih in širše skupnosti.

Družbe v skupini si prizadevajo, da jih deležniki prepoznajo kot:

  • verodostojne in družbeno odgovorne partnerice,
  • družbeno odgovorne upravljavke premoženja in kapitala,
  • odgovorne in privlačne delodajalke,
  • družbeno odgovorne do širše skupnosti.

Politika trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava

Strategija trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava 2023-2027


Trajnostno poročilo 2023

 

Trajnostna naložbena politika Zavarovalne skupine Sava in upoštevanje glavnih škodljivih vplivov

Družbe v Zavarovalni skupini Sava neposredno ne upoštevajo škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti, kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (Uredba SFDR). Posredno družbe z upoštevanjem Trajnostne naložbene politike Zavarovalne skupine Sava pri upravljanju svojih naložbenih portfeljev sledijo pomembnejšim ciljem, povezanim s trajnostjo pri naložbenju.

Namen Trajnostne naložbene politike Zavarovalne skupine Sava je torej urediti pristop skupine glede okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov njenega vlaganja. Prav tako je namen politike zagotoviti skladnost skupine z veljavnimi zakoni in predpisi s področja naložb, kot so Uredba SFDR ter drugi EU in nacionalni predpisi. Politika določa zaveze skupine glede odgovorne in trajnostne naložbene prakse, ki koristi njenim strankam in širši družbi.

Trajnostna naložbena politika Zavarovalne skupine Sava na dan 31. 12. 2022

Razkritje, povezano s trajnostjo, na dan 30. 6. 2023

Razkritje, povezano s trajnostjo, na dan 31. 12. 2022

Razkritje, povezano s trajnostjo, na dan 2. 8. 2022

Razkritje, povezano s trajnostjo, na dan 30. 6. 2021

 

Smernice Zavarovalne skupine Sava za odgovoren prevzem okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj pri premoženjskih zavarovanjih

Uprava Save Re je januarja 2022 sprejela smernice o trajnostnem upravljanju zavarovalnega portfelja premoženjskih zavarovanj v skupini. Namen smernic je zagotovitev vsebinskega okvira za odgovoren prevzem okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj (Environmental, Social and Governance) premoženjskih zavarovanj zavarovalnic Zavarovalne skupine Sava.

Smernice o trajnostnem upravljanju zavarovalnega portfelja

 

Politika prejemkov Save Re

Politika prejemkov družbe določa okvir za načrtovanje, izvajanje in spremljanje sistemov in programov prejemkov, ki podpirajo dolgoročno strategijo in politiko obvladovanja tveganj družbe in skupine. Politika je zasnovana tako, da spodbuja k trajnostnemu poslovanju in vzdržnosti družbe, pri čemer vsi sistemi spodbud na vseh organizacijskih ravneh prispevajo k trajnosti družbe z usklajevanjem ciljev in vedenj posameznikov z dolgoročnim poslanstvom, oblikovanjem dolgoročne vrednosti za vse deležnike in ugleda družbe ter obenem z izogibanjem tveganjem, ki presegajo pripravljenost družbe za prevzem tveganj.

Kontakt

Špela Gutnik

Špela Gutnik Koordinatorka za trajnostni razvoj v Zavarovalni skupini Sava

Telefon:
01 47 50 119

E-naslov:
spela.gutnik@sava-re.si

Novice s področja trajnostnega razvoja

15. 7. 2024

Trajnost kot nova normalnost pri naložbenju

Tadej Mendiževec, direktor poslovnega centra za finančno poslovanje in upravljanje finančnih naložb Save Re, d.d., je za časopis Moje finance pojasnil, kako se...

Preberite več

2. 7. 2024

Postali smo člani partnerstva PCAF

Postali smo člani partnerstva PCAF Sava Re, d.d., je v imenu Zavarovalne skupine Sava pristopila k Partnerstvu za obračunavanje finančnih podatkov o ogljiku...

Preberite več

16. 4. 2024

Trajnostno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re za leto 2023

Trajnost je naša zaveza in odgovornost Objavljamo trajnostno poročilo za leto 2023, v katerem predstavljamo, kako 3.009 sodelavk in sodelavcev Zavarovalne...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}