Trajnostna usmerjenost Zavarovalne skupine Sava izvira iz njenih temeljnih vrednot in poslanstva.

Ustvarjamo k strankam usmerjeno, prilagodljivo in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino.

V stalnem dialogu z našimi deležniki gradimo dolgoročno družbeno odgovorno poslovanje, pri čemer podpiramo globalne trajnostne cilje, zlasti pa smo osredotočeni na podnebne spremembe, skrb za zdravje ter dobro počutje naših strank, zaposlenih in širše skupnosti.

Družbe v skupini si prizadevajo, da jih deležniki prepoznajo kot:

  • verodostojne in družbeno odgovorne partnerice,
  • družbeno odgovorne upravljavke premoženja in kapitala,
  • odgovorne in privlačne delodajalke,
  • družbeno odgovorne do širše skupnosti.

Politika trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava

Strategija trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava 2023-2027


Trajnostno poročilo 2022

 

Trajnostna naložbena politika Zavarovalne skupine Sava in upoštevanje glavnih škodljivih vplivov

Družbe v Zavarovalni skupini Sava neposredno ne upoštevajo škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti, kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (Uredba SFDR). Posredno družbe z upoštevanjem Trajnostne naložbene politike Zavarovalne skupine Sava pri upravljanju svojih naložbenih portfeljev sledijo pomembnejšim ciljem, povezanim s trajnostjo pri naložbenju.

Namen Trajnostne naložbene politike Zavarovalne skupine Sava je torej urediti pristop skupine glede okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov njenega vlaganja. Prav tako je namen politike zagotoviti skladnost skupine z veljavnimi zakoni in predpisi s področja naložb, kot so Uredba SFDR ter drugi EU in nacionalni predpisi. Politika določa zaveze skupine glede odgovorne in trajnostne naložbene prakse, ki koristi njenim strankam in širši družbi.

Trajnostna naložbena politika Zavarovalne skupine Sava na dan 31. 12. 2022

Razkritje, povezano s trajnostjo, na dan 30. 6. 2023

Razkritje, povezano s trajnostjo, na dan 31. 12. 2022

Razkritje, povezano s trajnostjo, na dan 2. 8. 2022

Razkritje, povezano s trajnostjo, na dan 30. 6. 2021

 

Smernice Zavarovalne skupine Sava za odgovoren prevzem okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj pri premoženjskih zavarovanjih

Uprava Save Re je januarja 2022 sprejela smernice o trajnostnem upravljanju zavarovalnega portfelja premoženjskih zavarovanj v skupini. Namen smernic je zagotovitev vsebinskega okvira za odgovoren prevzem okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj (Environmental, Social and Governance) premoženjskih zavarovanj zavarovalnic Zavarovalne skupine Sava.

Smernice o trajnostnem upravljanju zavarovalnega portfelja

 

Politika prejemkov Save Re

Skupščina delničarjev Save Re je na svojem 39. zasedanju, ki je potekalo 5. 6. 2023, potrdila Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2022, medtem ko posvetovalni sklep o odobritvi Politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., ni bil sprejet. Politika prejemkov Save Re je sicer skladna z zakonodajo in veljavna, vendar v nekaterih delih nekoliko odstopa od priporočil delničarja SDH, ki so bila objavljena 4. 5. 2023. Družba bo odstopanja od priporočil SDH proučila in na naslednji redni skupščini delničarjev Save Re v glasovanje predložila spremenjeno politiko prejemkov.

Več na: Upravljanje družbe

 

Kontakt

Špela Gutnik

Špela Gutnik Koordinatorka za trajnostni razvoj v Zavarovalni skupini Sava

Telefon:
01 47 50 119

E-naslov:
spela.gutnik@sava-re.si

Novice s področja trajnostnega razvoja

18. 3. 2022

Zavarovalna skupina Sava donirala 100.000 evrov

V Zavarovalni skupini Sava smo se v okviru pobude Srce za svet, pod okriljem katere zaposleni in družbe udejanjajo svojo družbeno in okoljsko odgovornost ter tako...

Preberite več

19. 7. 2021

Zavarovalna skupina Sava sprejela trajnostno naložbeno politiko

Skupina v okviru svoje strategije trajnostnega razvoja za obdobje 2020–2022 postopno in sistematično vključuje ESG merila v svoje postopke sprejemanja...

Preberite več

17. 6. 2021

Sava pokojninska: 5 zvezdic za 5-letno upravljanje skladu Moj zajamčeni

Revija Moje finance je tudi letos izvedla oceno uspešnosti zajamčenih skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sava pokojninska je za obdobje petih let...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}