Trajnostna usmerjenost Zavarovalne skupine Sava izvira iz njenih temeljnih vrednot in poslanstva.

Ustvarjamo k strankam usmerjeno, sodobno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino, ki jo deležniki prepoznavajo kot:

  • družbeno odgovorno zavarovalnico in pozavarovalnico ter družbeno odgovornega in verodostojnega partnerja,
  • družbeno odgovornega upravljavca premoženja in kapitala,
  • odgovornega in privlačnega delodajalca,
  • družbeno odgovorno organizacijo za širšo skupnost.

Razkritje, povezano s trajnostnostjo (SFDR)

Evropski parlament in Evropska komisija sta v okviru Akcijskega načrta Evropske komisije za financiranje trajnostne rasti decembra 2019 sprejela Uredbo o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR) ((EU) 2019/2088). Namen uredbe o razkritjih je povečati preglednost glede trajnostnih značilnosti in vlaganj za končne potrošnike.

Zavarovalna skupina Sava podpira to pobudo EU in si bo še naprej prizadevala prispevati k trajnostnemu razvoju. Uvedli bomo tehnične standarde, ki jih je Evropska komisija objavila 2. februarja, in ustrezno ažurirali svoja razkritja.

Pri izvajanju svoje trenutne strategije trajnostnega razvoja (2020–2022) in pripravi strategije za naslednje obdobje se bomo oprli na okvir, določen z uredbo SFDR, taksonomijo EU in Direktivo glede razkritja nefinančnih informacij.

Razkritje, povezano s trajnostjo, na dan 30. 6. 2021

Trajnostna naložbena politika Zavarovalne skupine Sava

Namen Trajnostne naložbene politike Zavarovalne skupine Sava je urediti pristop skupine glede okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov njenega vlaganja.

Prav tako je namen politike zagotoviti skladnost skupine z veljavnimi zakoni in predpisi s področja naložb, kot so Uredba o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev ter drugi EU in nacionalni predpisi.

Politika določa zaveze skupine glede odgovorne in trajnostne naložbene prakse, ki koristi tako njenim strankam kot širši družbi.

Trajnostna naložbena politika Zavarovalne skupine Sava

Letno poročilo 2020: Trajnostni razvoj

Novice s področja trajnostnega razvoja

19. 7. 2021

Zavarovalna skupina Sava sprejela trajnostno naložbeno politiko

Skupina v okviru svoje strategije trajnostnega razvoja za obdobje 2020–2022 postopno in sistematično vključuje ESG merila v svoje postopke sprejemanja...

Preberite več

17. 6. 2021

Sava pokojninska: 5 zvezdic za 5-letno upravljanje skladu Moj zajamčeni

Revija Moje finance je tudi letos izvedla oceno uspešnosti zajamčenih skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sava pokojninska je za obdobje petih let...

Preberite več

7. 6. 2021

Sava Infond: najboljši upravljavec v Sloveniji in nagrade za najboljše sklade

Aleš Grbić, razglašen za najboljšega upravljavca v Sloveniji   Na včerajšnji že 11. podelitvi nagrad za najboljše sklade in upravljavce v organizaciji...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}