Trajnostna usmerjenost Zavarovalne skupine Sava izvira iz njenih temeljnih vrednot in poslanstva.

Ustvarjamo k strankam usmerjeno, sodobno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino, ki jo deležniki prepoznavajo kot:

  • družbeno odgovorno zavarovalnico in pozavarovalnico ter družbeno odgovornega in verodostojnega partnerja,
  • družbeno odgovornega upravljavca premoženja in kapitala,
  • odgovornega in privlačnega delodajalca,
  • družbeno odgovorno organizacijo za širšo skupnost.

Letno poročilo 2021: Trajnostni razvoj

Razkritje, povezano s trajnostjo, na dan 2. 8. 2022

Razkritje, povezano s trajnostjo, na dan 30. 6. 2021

Trajnostna naložbena politika Zavarovalne skupine Sava

Namen Trajnostne naložbene politike Zavarovalne skupine Sava je urediti pristop skupine glede okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov njenega vlaganja.

Prav tako je namen politike zagotoviti skladnost skupine z veljavnimi zakoni in predpisi s področja naložb, kot so Uredba o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev ter drugi EU in nacionalni predpisi.

Politika določa zaveze skupine glede odgovorne in trajnostne naložbene prakse, ki koristi tako njenim strankam kot širši družbi.

Trajnostna naložbena politika Zavarovalne skupine Sava, na dan 2. 8. 2022

 

 

 

Smernice Zavarovalne skupine Sava za odgovoren prevzem okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj pri premoženjskih zavarovanjih

Uprava Save Re je januarja 2022 sprejela smernice trajnostnega upravljanja zavarovalnega portfelja premoženjskih zavarovanj v skupini. Namen smernic je zagotovitev vsebinskega okvira za odgovoren prevzem okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj (Environmental, Social and Governance) premoženjskih zavarovanj zavarovalnic Zavarovalne skupine Sava.

Smernice trajnostnega upravljanja zavarovalnega portfelja

 

Politika prejemkov Save Re

Na 38. seji skupščine, ki je potekala 23. 6. 2022, so delničarji Save Re potrdili Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2021, medtem ko posvetovalni sklep o odobritvi Politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., ni bil sprejet. Politika prejemkov Save Re je sicer skladna z zakonodajo in velja, vendar pa v nekaterih delih nekoliko odstopa od priporočil delničarja SDH, ki so bila objavljena 16. 3. 2022. Družba bo odstopanja od priporočil SDH proučila in jih odpravila do naslednje redne skupščine delničarjev Save Re.

 

Kontakt

Edita Rituper Koordinatorka za trajnostni razvoj v Zavarovalni skupini Sava

Telefon:
01 47 50 280

E-naslov:
edita.rituper@sava-re.si

Novice s področja trajnostnega razvoja

18. 3. 2022

Zavarovalna skupina Sava donirala 100.000 evrov

V Zavarovalni skupini Sava smo se v okviru pobude Srce za svet, pod okriljem katere zaposleni in družbe udejanjajo svojo družbeno in okoljsko odgovornost ter tako...

Preberite več

19. 7. 2021

Zavarovalna skupina Sava sprejela trajnostno naložbeno politiko

Skupina v okviru svoje strategije trajnostnega razvoja za obdobje 2020–2022 postopno in sistematično vključuje ESG merila v svoje postopke sprejemanja...

Preberite več

17. 6. 2021

Sava pokojninska: 5 zvezdic za 5-letno upravljanje skladu Moj zajamčeni

Revija Moje finance je tudi letos izvedla oceno uspešnosti zajamčenih skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sava pokojninska je za obdobje petih let...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}