Finančna poročila

Finančna poročila za leto 2015

Finančna poročila za leto 2014

Letno poročilo

Letno poročilo 2014  

Finančna poročila za leto 2013

Letno poročilo

Letno poročilo 2013   

Finančna poročila za leto 2012

Letno poročilo

Letno poročilo 2012    

Finančni koledar

Predvideni datum objave in vrsta dogodka*

17. februar 2023Tiho obdobje (do 2. marec 2023)
3. marec 2023Objava nerevidiranih konsolidiranih izkazov Zavarovalne skupine Sava za poslovno leto 2022
23. marec 2023Objava revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022
6. april 2023Objava Poročila o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2022
7. april 2023Objava sklica 39. seje skupščine delničarjev Save Re, d.d.
12. maj 2023Objava poročila o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2022
17. maj 2023Tiho obdobje (do 30. maj 2023)
31. maj 2023Objava informacije o poslovanju za obdobje januar-marec 2023
5. junij 2023Zasedanje 39. skupščine delničarjev in objava sklepov 39. skupščine delničarjev Save Re, d.d.
11. avgust 2023Tiho obdobje (do 24. avgust 2023)
25. avgust 2023Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–junij 2023
3. november 2023Tiho obdobje (do 16. november 2023)
17. november 2023Objava informacije o poslovanju za obdobje januar-september 2023
17. november 2023Objava Finančnega koledarja 2024

* Navedeni so predvideni datumi, ki lahko odstopajo od dejanskih datumov objav.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami podatkov o poslovanju.

Tedaj Sava Re javnosti ne daje informacij o poslovanju.

Finančni koledar za leto 2023

Bonitetna ocena

Dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči Save Re redno ocenjujeta znani bonitetni agenciji S&P Global Ratings in AM Best. Kronologija ocen za Savo Re, d.d., je prikazana v spodnji preglednici.

 

Agencija Ocena Srednjeročna napoved Datum ocene Poročilo
AM Best A stabilna september 2022 PDF
S&P Global Ratings A stabilna september 2022 PDF
AM Best A stabilna oktober 2021 PDF
S&P Global Ratings A stabilna september 2021 PDF
AM Best A stabilna oktober 2020 PDF
S&P Global Ratings A stabilna avgust 2020 PDF
AM Best A stabilna oktober 2019 PDF
S&P Global Ratings A stabilna julij 2019 PDF
AM Best A stabilna november 2018 PDF
S&P Global Ratings A stabilna julij 2018 PDF
AM Best A- stabilna oktober 2017  
S&P Global Ratings A- pozitivna julij 2017  
AM Best A- stabilna november 2016  
S&P Global Ratings A- stabilna julij 2016  
AM Best A- stabilna oktober 2015  
S&P Global Ratings A- stabilna julij 2015  
AM Best A- stabilna oktober 2014  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna julij 2014  
AM Best A- stabilna  februar 2014  
AM Best A- stabilna oktober 2013  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna julij 2013  
S&P Global Ratings BBB+ negativna november 2012  
AM Best A- stabilna oktober 2012  
S&P Global Ratings BBB+ negativna avgust 2012  
S&P Global Ratings A- negativna marec 2012  
S&P Global Ratings A- stabilna oktober 2011  
S&P Global Ratings A- stabilna november 2010  
S&P Global Ratings A- stabilna avgust 2009  
S&P Global Ratings A- stabilna september 2008  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna avgust 2008  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna 2007  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna 2006  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna 2005  

Novice

3. 3. 2023

Nerevidirani rezultati 2022: Zavarovalna skupina Sava ustvarila 84 mio € dobička pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

16. 1. 2023

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 16. 1.

Preberite več

22. 12. 2022

Strategija za obdobje 2023–2027 in Načrt poslovanja za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}