Finančna poročila

Finančna poročila za leto 2015

Finančna poročila za leto 2014

Letno poročilo

Letno poročilo 2014  

Finančna poročila za leto 2013

Letno poročilo

Letno poročilo 2013   

Finančna poročila za leto 2012

Letno poročilo

Letno poročilo 2012    

Finančna poročila za leto 2011

Letno poročilo

Letno poročilo 2011  

Finančna poročila za leto 2010

Letno poročilo

Letno poročilo 2010   

Finančni koledar

Predvideni datum objave in vrsta dogodka*

6. januar 2020Objava povzetka strategije Zavarovalne skupine Sava za poslovna leta 2020–2022
13. februar 2020Tiho obdobje (do 27. marca 2020)
28. februar 2020Objava nerevidiranih konsolidiranih izkazov Zavarovalne skupine Sava za poslovno leto 2019
26. marec 2020Objava revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2019
26. marec 2020Objava izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
7. april 2020Objava Poročila o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2019
17. april 2020Objava sklica 36. seje skupščine delničarjev Save Re, d.d.
4. maj 2020Tiho obdobje (do 18. maja 2020)
19. maj 2020Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–marec 2020
19. maj 2020Objava poročila o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2019
21. maj 2020Zasedanje 36. seje skupščine delničarjev in objava sklepov 36. skupščine delničarjev Save Re, d.d.
16. junij 2020Zasedanje 36. seje skupščine delničarjev Save Re, d.d., in objava sklepov skupščine
6. avgust 2020Tiho obdobje (do 20. avgusta 2020)
20. avgust 2020Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–junij 2020
14. oktober 2020Objava sklica 37. seje skupščine delničarjev Save Re, d.d.
5. november 2020Tiho obdobje (do 19. november 2020)
16. november 2020Zasedanje 37. skupščine delničarjev in objava sklepov 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d.
20. november 2020Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–september 2020
20. november 2020Objava Finančnega koledarja 2021
18. december 2020Objava povzetka letnega načrta Zavarovalne skupine Sava za poslovno leto 2021

* Navedeni so predvideni datumi, ki lahko odstopajo od dejanskih datumov objav.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami podatkov o poslovanju.

Tedaj Sava Re javnosti ne daje informacij o poslovanju.

Finančni koledar za leto 2020

Bonitetna ocena

Dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči Save Re redno ocenjujeta znani bonitetni agenciji Standard & Poor’s in AM Best. Kronologija ocen za Savo Re, d.d., je prikazana v spodnji preglednici.

 

Agencija Ocena Srednjeročna napoved Datum ocene Poročilo
AM Best A stabilna oktober 2020  
Standard & Poor’s A stabilna avgust 2020 PDF
AM Best A stabilna oktober 2019 PDF
Standard & Poor’s A stabilna julij 2019 PDF
AM Best A stabilna november 2018 PDF
Standard & Poor’s A stabilna julij 2018 PDF
AM Best A- stabilna oktober 2017  
Standard & Poor’s A- pozitivna julij 2017  
AM Best A- stabilna november 2016  
Standard & Poor’s A- stabilna julij 2016  
AM Best A- stabilna oktober 2015  
Standard & Poor’s A- stabilna julij 2015  
AM Best A- stabilna oktober 2014  
Standard & Poor’s BBB+ stabilna julij 2014  
AM Best A- stabilna  februar 2014  
AM Best A- stabilna oktober 2013  
Standard & Poor’s BBB+ stabilna julij 2013  
Standard & Poor’s BBB+ negativna november 2012  
AM Best A- stabilna oktober 2012  
Standard & Poor’s BBB+ negativna avgust 2012  
Standard & Poor’s A- negativna marec 2012  
Standard & Poor’s A- stabilna oktober 2011  
Standard & Poor’s A- stabilna november 2010  
Standard & Poor’s A- stabilna avgust 2009  
Standard & Poor’s A- stabilna september 2008  
Standard & Poor’s BBB+ stabilna avgust 2008  
Standard & Poor’s BBB+ stabilna 2007  
Standard & Poor’s BBB+ stabilna 2006  
Standard & Poor’s* BBB+ stabilna 2005  

Novice

22. 10. 2020

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi z izvedbo 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Preberite več

16. 10. 2020

AM Best potrdila bonitetno oceno Save Re, d.d., »A«; stabilna napoved

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, (»Sava Re« ali...

Preberite več

14. 10. 2020

Objava sklica 37. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 37. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}