Finančna poročila

Finančna poročila za leto 2015

Finančna poročila za leto 2014

Letno poročilo

Letno poročilo 2014  

Finančna poročila za leto 2013

Letno poročilo

Letno poročilo 2013   

Finančni koledar

Predvideni datum objave in vrsta dogodka*

17. februar 2023Tiho obdobje (do 2. marca 2023)
3. marec 2023Objava nerevidiranih konsolidiranih izkazov Zavarovalne skupine Sava za poslovno leto 2022
23. marec 2023Objava revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022
6. april 2023Objava Poročila o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2022
7. april 2023Objava sklica 39. seje skupščine delničarjev Save Re, d.d.
12. maj 2023Objava poročila o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2022
17. maj 2023Tiho obdobje (do 30. maja 2023)
31. maj 2023Objava informacije o poslovanju za obdobje januar–marec 2023
5. junij 2023Zasedanje 39. skupščine delničarjev in objava sklepov 39. skupščine delničarjev Save Re, d.d.
11. avgust 2023Tiho obdobje (do 24. avgusta 2023)
25. avgust 2023Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–junij 2023
3. november 2023Tiho obdobje (do 16. novembra 2023)
17. november 2023Objava informacije o poslovanju za obdobje januar–september 2023
17. november 2023Objava Finančnega koledarja 2024

* Navedeni so predvideni datumi, ki lahko odstopajo od dejanskih datumov objav.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami podatkov o poslovanju. Tedaj Sava Re javnosti ne daje informacij o poslovanju.

Finančni koledar za leto 2023

Finančni koledar za leto 2024

Bonitetna ocena

Dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči Save Re redno ocenjujeta znani bonitetni agenciji S&P Global Ratings in AM Best. Kronologija ocen za Savo Re, d.d., je prikazana v spodnji preglednici.

 

Agencija Ocena Srednjeročna napoved Datum ocene Poročilo
AM Best A stabilna september 2023  
S&P Global Ratings A stabilna september 2023 PDF
AM Best A stabilna september 2022  
S&P Global Ratings A stabilna september 2022 PDF
AM Best A stabilna oktober 2021  
S&P Global Ratings A stabilna september 2021 PDF
AM Best A stabilna oktober 2020  
S&P Global Ratings A stabilna avgust 2020 PDF
AM Best A stabilna oktober 2019  
S&P Global Ratings A stabilna julij 2019 PDF
AM Best A stabilna november 2018  
S&P Global Ratings A stabilna julij 2018 PDF
AM Best A- stabilna oktober 2017  
S&P Global Ratings A- pozitivna julij 2017  
AM Best A- stabilna november 2016  
S&P Global Ratings A- stabilna julij 2016  
AM Best A- stabilna oktober 2015  
S&P Global Ratings A- stabilna julij 2015  
AM Best A- stabilna oktober 2014  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna julij 2014  
AM Best A- stabilna  februar 2014  
AM Best A- stabilna oktober 2013  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna julij 2013  
S&P Global Ratings BBB+ negativna november 2012  
AM Best A- stabilna oktober 2012  
S&P Global Ratings BBB+ negativna avgust 2012  
S&P Global Ratings A- negativna marec 2012  
S&P Global Ratings A- stabilna oktober 2011  
S&P Global Ratings A- stabilna november 2010  
S&P Global Ratings A- stabilna avgust 2009  
S&P Global Ratings A- stabilna september 2008  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna avgust 2008  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna 2007  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna 2006  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna 2005  

Novice

17. 11. 2023

Finančni koledar za leto 2024

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja to obvestilo: Sava Re, d.d.

Preberite več

17. 11. 2023

Politika upravljanja Save Re, d.d.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

17. 11. 2023

Rezultati januar–september 2023: Zavarovalna skupina Sava dosegla visoko rast obsega poslovanja in ustvarila več kot 45 mio € poslovnega izida pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}