Finančna poročila

Finančna poročila za leto 2021

1. četrtletje

Predstavitev rezultatov 1–3 2021 

Poročilo o poslovanju 1–3 2021

Finančna poročila za leto 2015

Finančna poročila za leto 2014

Letno poročilo

Letno poročilo 2014  

Finančna poročila za leto 2013

Letno poročilo

Letno poročilo 2013   

Finančna poročila za leto 2012

Letno poročilo

Letno poročilo 2012    

Finančna poročila za leto 2011

Letno poročilo

Letno poročilo 2011  

Finančni koledar

Predvideni datum objave in vrsta dogodka*

19. februar 2021Tiho obdobje (do 4. marec 2021)
5. marec 2021Objava nerevidiranih konsolidiranih izkazov Zavarovalne skupine Sava za poslovno leto 2020
8. april 2021Objava revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2020
8. april 2021Objava izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
8. april 2021Objava Poročila o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2020
16. april 2021Objava sklica 37. seje skupščine delničarjev Save Re, d.d.
6. maj 2021Tiho obdobje (do 19. maj 2021)
20. maj 2021Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–marec 2021
20. maj 2021Objava poročila o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2020
25. maj 2021Zasedanje 37. skupščine delničarjev in objava sklepov 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d.
6. avgust 2021Tiho obdobje (do 19. avgust 2021)
20. avgust 2021Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–junij 2021
5. november 2021Tiho obdobje (do 18. november 2021)
19. november 2021Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–september 2021
19. november 2021Objava Finančnega koledarja 2022

* Navedeni so predvideni datumi, ki lahko odstopajo od dejanskih datumov objav.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami podatkov o poslovanju.

Tedaj Sava Re javnosti ne daje informacij o poslovanju.

Finančni koledar za leto 2021

Bonitetna ocena

Dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči Save Re redno ocenjujeta znani bonitetni agenciji Standard & Poor’s in AM Best. Kronologija ocen za Savo Re, d.d., je prikazana v spodnji preglednici.

 

Agencija Ocena Srednjeročna napoved Datum ocene Poročilo
AM Best A stabilna oktober 2020 PDF
Standard & Poor’s A stabilna avgust 2020 PDF
AM Best A stabilna oktober 2019 PDF
Standard & Poor’s A stabilna julij 2019 PDF
AM Best A stabilna november 2018 PDF
Standard & Poor’s A stabilna julij 2018 PDF
AM Best A- stabilna oktober 2017  
Standard & Poor’s A- pozitivna julij 2017  
AM Best A- stabilna november 2016  
Standard & Poor’s A- stabilna julij 2016  
AM Best A- stabilna oktober 2015  
Standard & Poor’s A- stabilna julij 2015  
AM Best A- stabilna oktober 2014  
Standard & Poor’s BBB+ stabilna julij 2014  
AM Best A- stabilna  februar 2014  
AM Best A- stabilna oktober 2013  
Standard & Poor’s BBB+ stabilna julij 2013  
Standard & Poor’s BBB+ negativna november 2012  
AM Best A- stabilna oktober 2012  
Standard & Poor’s BBB+ negativna avgust 2012  
Standard & Poor’s A- negativna marec 2012  
Standard & Poor’s A- stabilna oktober 2011  
Standard & Poor’s A- stabilna november 2010  
Standard & Poor’s A- stabilna avgust 2009  
Standard & Poor’s A- stabilna september 2008  
Standard & Poor’s BBB+ stabilna avgust 2008  
Standard & Poor’s BBB+ stabilna 2007  
Standard & Poor’s BBB+ stabilna 2006  
Standard & Poor’s* BBB+ stabilna 2005  

Novice

25. 5. 2021

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 37. skupščine, ki je potekala 25.

Preberite več

20. 5. 2021

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

20. 5. 2021

Rezultati za obdobje januar–marec 2021: Čisti dobiček dosegel 23,5 milijona evrov, kar je 44,3 % načrtovanega za leto 2021

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}