Finančna poročila

Finančna poročila za leto 2015

Finančna poročila za leto 2014

Letno poročilo

Letno poročilo 2014  

Finančna poročila za leto 2013

Letno poročilo

Letno poročilo 2013   

Finančna poročila za leto 2012

Letno poročilo

Letno poročilo 2012    

Finančna poročila za leto 2011

Letno poročilo

Letno poročilo 2011  

Finančni koledar

Predvideni datum objave in vrsta dogodka*

18. februar 2022Tiho obdobje (do 3. marec 2022)
4. marec 2022Objava nerevidiranih konsolidiranih izkazov Zavarovalne skupine Sava za poslovno leto 2021
8. april 2022Objava Poročila o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2021 – brez zagotovila revizorja
26. april 2022Objava Revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2021
26. april 2022Objava izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
26. april 2022Objava Poročila o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2021 – z zagotovilom revizorja
5. maj 2022Tiho obdobje (do 18. maj 2022)
19. maj 2022Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–marec 2022
19. maj 2022Objava Poročila o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2021 – z zagotovilom revizorja
20. maj 2022Objava sklica 38. seje skupščine delničarjev Save Re, d.d.
23. junij 2022Zasedanje 38. skupščine delničarjev in objava sklepov 38. skupščine delničarjev Save Re, d.d.
4. avgust 2022Tiho obdobje (do 17. avgust 2022)
18. avgust 2022Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–junij 2022
4. november 2022Tiho obdobje (do 17. november 2022)
18. november 2022Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–september 2022
18. november 2022Objava finančnega koledarja 2023

* Navedeni so predvideni datumi, ki lahko odstopajo od dejanskih datumov objav.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami podatkov o poslovanju.

Tedaj Sava Re javnosti ne daje informacij o poslovanju.

Finančni koledar za leto 2022

Bonitetna ocena

Dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči Save Re redno ocenjujeta znani bonitetni agenciji S&P Global Ratings in AM Best. Kronologija ocen za Savo Re, d.d., je prikazana v spodnji preglednici.

 

Agencija Ocena Srednjeročna napoved Datum ocene Poročilo
AM Best A stabilna oktober 2021 PDF
S&P Global Ratings A stabilna september 2021 PDF
AM Best A stabilna oktober 2020 PDF
S&P Global Ratings A stabilna avgust 2020 PDF
AM Best A stabilna oktober 2019 PDF
S&P Global Ratings A stabilna julij 2019 PDF
AM Best A stabilna november 2018 PDF
S&P Global Ratings A stabilna julij 2018 PDF
AM Best A- stabilna oktober 2017  
S&P Global Ratings A- pozitivna julij 2017  
AM Best A- stabilna november 2016  
S&P Global Ratings A- stabilna julij 2016  
AM Best A- stabilna oktober 2015  
S&P Global Ratings A- stabilna julij 2015  
AM Best A- stabilna oktober 2014  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna julij 2014  
AM Best A- stabilna  februar 2014  
AM Best A- stabilna oktober 2013  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna julij 2013  
S&P Global Ratings BBB+ negativna november 2012  
AM Best A- stabilna oktober 2012  
S&P Global Ratings BBB+ negativna avgust 2012  
S&P Global Ratings A- negativna marec 2012  
S&P Global Ratings A- stabilna oktober 2011  
S&P Global Ratings A- stabilna november 2010  
S&P Global Ratings A- stabilna avgust 2009  
S&P Global Ratings A- stabilna september 2008  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna avgust 2008  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna 2007  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna 2006  
S&P Global Ratings BBB+ stabilna 2005  

Novice

4. 5. 2022

Jošt Dolničar iz uprave Save Re na čelo Zavarovalnice Sava

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo: Jošt Dolničar, ki ga je...

Preberite več

26. 4. 2022

Predlagana dividenda za delničarje Save Re za 76,5 % višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

26. 4. 2022

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo: Uprava in nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}