Skupino širimo na področjih zavarovalništva in z dopolnilnimi dejavnostmi. Tako večamo ponudbo in izboljšujemo kakovost storitev ter postajamo celovit ponudnik na področju naslednjih storitev:

 

Pozavarovanje

Z znanjem in izkušnjami, zbranimi v več kot 40 letih poslovanja na mednarodnih pozavarovalnih trgih, ponujamo celotno paleto pozavarovalnih rešitev. Poslujemo z več kot 350 strankami v več kot 100 državah sveta in gradimo globalno razpršen pozavarovalni portfelj. Naše vodilo je ustvarjanje dolgoročnih poslovnih odnosov z našimi partnerji, ki jim pomagamo ohranjati finančno trdnost skozi vse faze ekonomskega cikla.

  Sava Re
Kosmate premije 166,5 mio €
 - od tega zunaj skupine 90,3 mio €

Podatki za leto 2019.

Zavarovanje Slovenija

V Sloveniji opravljamo zavarovalno dejavnost pod imenom Zavarovalnica Sava, ki je nastala v letu 2016 z združitvijo Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia ter hrvaških družb Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje. Tako združujemo dolgoletno tradicijo in povezujemo dve državi. Ponosni smo, da z novonastalo zavarovalnico v regiji spreminjamo zavarovalništvo, ga prilagajamo času ter potrebam posameznika in družbe.

  Slovenija
Število zavarovalnic v lastništvu Save Re 1
Tržni delež, premoženje 19,0 %
Tržni delež, življenje 10,5 %
Tržni delež, skupaj 16,4 %
Premija, premoženje 336,5 mio €
Premija, življenje 78,6 mio €
Premija, skupaj 415,1 mio €

Podatki za leto 2019.

Zavarovanje tujina

Zavarovalna skupina Sava po odvisnih družbah ali podružnicah deluje na trgih na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in na Kosovu. Pomemben delež zavarovalne premije na teh trgih se zbere z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti in avtomobilskega kaska, krepijo pa se premoženjska zavarovanja v ožjem pomenu, zdravstvena zavarovanja in premija drugih zavarovalnih produktov. Na trgih Hrvaške, Srbije in Kosova smo prisotni tudi z življenjskimi zavarovalnicami.

  Srbija Črna gora Severna Makedonija Kosovo Hrvaška
Število zavarovalnic v lastništvu Save Re 2 1 1 2 1* 
Tržni delež, premoženje 3,2 % 17,7 % 10,1 % 10,5 % 1,5 %
Tržni delež, življenje 1,4 % - - 67,7 % 0,9 %
Tržni delež, skupaj 2,8 % 14,5 % 8,4 % 12,5 % 1,3 %
Premija, premoženje 22,5 mio € 13,6 mio € 14,4 mio € 10,3 mio € 21,0 mio €
Premija, življenje 2,9 mio € - - 2,3 mio € 3,8 mio €
Premija, skupaj 25,4 mio € 13,6 mio € 14,4 mio € 12,6 mio € 24,8 mio €

Podatki za leto 2019.

*  Podružnica slovenske zavarovalnice.

 

Pokojnine

S pokojninskimi zavarovanji je Zavarovalna skupina Sava prisotna v Sloveniji in Severni Makedoniji. Na slovenskem trgu Sava pokojninska družba zagotavlja celovito ponudbo dodatnega pokojninskega zavarovanja: upravlja premoženje pokojninskih skladov in izplačuje dodatne pokojninske rente. V Severni Makedoniji delujemo od leta 2018, ko smo tam prevzeli drugo največjo pokojninsko družbo NLB Nov penziski fond in jo preimenovali v Sava penzisko društvo.

  Sava pokojninska Sava penzisko
Vrednost sredstev v upravljanju 594,5 mio € 148,6 mio €
Prihodki iz prodaje 4,8 mio € 3,6 mio €

Podatki za leto 2019.

Asistenčne storitve

Z asistenčnimi storitvami družbe TBS Team 24 dopolnjujemo osnovno zavarovalno dejavnost na vseh trgih, kjer smo prisotni. Našim zavarovancem omogočamo avtomobilsko, domsko in zdravstveno asistenco, ki jim dodajamo še druge asistenčne storitve.

  Slovenija
Poslovni prihodki 12,4 mio €
 - od tega zunaj skupine 4,4 mio €
Število asistenčnih primerov 78.777
  - od tega zunaj skupine 26.959

Podatki za leto 2019.

Upravljanje premoženja

Sava Infond upravlja več kot 300 milijonov evrov sredstev nad 80.000 vlagateljev. Število skladov in višina sredstev v upravljanju uvrščajo Savo Infond med vodilne in največje upravljavce v Sloveniji s približno 12-odstotnim tržnim deležem. Kot taka uspešno upravlja premoženje vlagateljev že petindvajset let.

  Slovenija
Vrednost sredstev v upravljanju 376,6 mio €
Prihodki iz prodaje 3,8 mio €

Podatki za leto 2019.

Novice

22. 12. 2020

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

18. 12. 2020

Letni načrt Zavarovalne skupine Sava za leto 2021

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

20. 11. 2020

Rezultati za obdobje januar–september 2020: Zavarovalna skupina Sava ustvarila 489,5 milijona evrov poslovnih prihodkov in 47,6 milijona evrov čistega dobička

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}