Skupino širimo na področjih zavarovalništva in z dopolnilnimi dejavnostmi. Tako večamo ponudbo in izboljšujemo kakovost storitev ter postajamo celovit ponudnik na področju naslednjih storitev:

 

Pozavarovanje

Z znanjem in izkušnjami, zbranimi v več kot 40 letih poslovanja na mednarodnih pozavarovalnih trgih, ponujamo celotno paleto pozavarovalnih rešitev. Poslujemo z več kot 350 strankami v več kot 100 državah sveta in gradimo globalno razpršen pozavarovalni portfelj. Naše vodilo je ustvarjanje dolgoročnih poslovnih odnosov z našimi partnerji, ki jim pomagamo ohranjati finančno trdnost skozi vse faze ekonomskega cikla.

  Sava Re
Kosmate premije 191,7 mio €
 - od tega zunaj skupine 106,8 mio €

Podatki za leto 2020.

Zavarovanje Slovenija

V Sloveniji opravljamo zavarovalno dejavnost pod imenom Zavarovalnica Sava, ki je nastala v letu 2016 z združitvijo Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia ter hrvaških družb Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje. Tako združujemo dolgoletno tradicijo in povezujemo dve državi. Ponosni smo, da z novonastalo zavarovalnico v regiji spreminjamo zavarovalništvo, ga prilagajamo času ter potrebam posameznika in družbe.V letu 2020 se je Zavarovalni skupini Sava pridružila tudi življenjska zavarovalnica Vita. S prevzemom Vite je Zavarovalna skupina Sava izboljšala svoj tržni položaj v Sloveniji, kjer se po tržnem deležu v zavarovalni dejavnosti uvrščamo na drugo mesto.

  Slovenija
Število zavarovalnic v lastništvu Save Re 2
Tržni delež, premoženje 19,7 %
Tržni delež, življenje 19,8 %
Tržni delež, skupaj 19,8 %
Premija, premoženje 360,5 mio €
Premija, življenje 120,3 mio €
Premija, skupaj 480,8 mio €

Podatki za leto 2020.

Zavarovanje tujina

Zavarovalna skupina Sava po odvisnih družbah ali podružnicah deluje na trgih na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in na Kosovu. Pomemben delež zavarovalne premije na teh trgih se zbere z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti in avtomobilskega kaska, krepijo pa se premoženjska zavarovanja v ožjem pomenu, zdravstvena zavarovanja in premija drugih zavarovalnih produktov. Na trgih Hrvaške, Srbije in Kosova smo prisotni tudi z življenjskimi zavarovalnicami.

  Srbija Črna gora Severna Makedonija Kosovo Hrvaška
Število zavarovalnic v lastništvu Save Re 2 1 1 2 1* 
Tržni delež, premoženje 2,9 % 16,5 % 10,2 % 11,6 % 1,7 %
Tržni delež, življenje 1,7 % - - 70,0 % 1,0 %
Tržni delež, skupaj 2,6 % 13,7 % 8,4 % 14,9 % 1,5 %
Premija, premoženje 20,7 mio € 12,8 mio € 13,8 mio € 11,4 mio € 18,2 mio €
Premija, življenje 3,8 mio € - - 2,5 mio € 3,6 mio €
Premija, skupaj 24,5 mio € 12,8 mio € 13,8 mio € 13,9 mio € 21,8 mio €

Podatki za leto 2020.

*  Podružnica slovenske zavarovalnice.

 

Pokojnine

S pokojninskimi zavarovanji je Zavarovalna skupina Sava prisotna v Sloveniji in Severni Makedoniji. Na slovenskem trgu Sava pokojninska družba zagotavlja celovito ponudbo dodatnega pokojninskega zavarovanja: upravlja premoženje pokojninskih skladov in izplačuje dodatne pokojninske rente. V Severni Makedoniji delujemo od leta 2018, ko smo tam prevzeli drugo največjo pokojninsko družbo NLB Nov penziski fond in jo preimenovali v Sava penzisko društvo.

  Sava pokojninska Sava penzisko
Vrednost sredstev v upravljanju 155,4 mio € 676,4 mio €
Prihodki iz prodaje 5,1 mio € 3,9 mio €

Podatki za leto 2020.

Asistenčne storitve

Z asistenčnimi storitvami družbe TBS Team 24 dopolnjujemo osnovno zavarovalno dejavnost na vseh trgih, kjer smo prisotni. Našim zavarovancem omogočamo avtomobilsko, domsko in zdravstveno asistenco, ki jim dodajamo še druge asistenčne storitve.

  Slovenija
Poslovni prihodki 7,0 mio €
 - od tega zunaj skupine 2,3 mio €
Število asistenčnih primerov 57.871
  - od tega zunaj skupine 11.156

Podatki za leto 2020.

Upravljanje premoženja

Sava Infond upravlja več kot 400 milijonov evrov sredstev nad 80.000 vlagateljev. Družba uspešno upravlja premoženje vlagateljev že petindvajset let.

  Slovenija
Vrednost sredstev v upravljanju 409,2 mio €
Prihodki iz prodaje 7,8 mio €

Podatki za leto 2020.

Novice

30. 12. 2021

Odstopna izjava člana uprave

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:   Nadzorni svet...

Preberite več

17. 12. 2021

Načrt poslovanja Zavarovalne skupine Sava za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

30. 11. 2021

Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delavcev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo: Svet delavcev Save Re je po...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}