Skupino širimo na področjih zavarovalništva in z dopolnilnimi dejavnostmi. Tako večamo ponudbo in izboljšujemo kakovost storitev ter postajamo celovit ponudnik na področju naslednjih storitev:

 

Pozavarovanje

Z znanjem in izkušnjami, zbranimi v več kot 40 letih poslovanja na mednarodnih pozavarovalnih trgih, ponujamo celoten nabor pozavarovalnih rešitev. Poslujemo z več kot 350 strankami v več kot 100 državah sveta in gradimo globalno razpršen pozavarovalni portfelj. Naše vodilo je ustvarjanje dolgoročnih poslovnih odnosov z našimi partnerji, ki jim pomagamo ohranjati finančno trdnost v vseh fazah ekonomskega cikla.

  Sava Re
Kosmate premije 199,4 mio €
 - od tega zunaj skupine 120,8 mio €

Podatki za leto 2022.

Zavarovanje Slovenija

V Sloveniji opravljamo zavarovalno dejavnost pod imenom Zavarovalnica Sava, ki je nastala v letu 2016 z združitvijo Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia ter hrvaških družb Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje. Tako združujemo dolgoletno tradicijo in povezujemo dve državi. Ponosni smo, da z novonastalo zavarovalnico v regiji spreminjamo zavarovalništvo ter ga prilagajamo času in potrebam posameznika in družbe. V letu 2020 se je Zavarovalni skupini Sava pridružila tudi življenjska zavarovalnica Vita. S prevzemom Vite je Zavarovalna skupina Sava izboljšala svoj tržni položaj v Sloveniji, kjer se po tržnem deležu v zavarovalni dejavnosti uvrščamo na drugo mesto.

  Slovenija
Število zavarovalnic v lastništvu Save Re 2
Tržni delež, premoženje 18,9 %
Tržni delež, življenje 20,6 %
Tržni delež, skupaj 19,3 %
Premija, premoženje 379,5 mio €
Premija, življenje 160,1 mio €
Premija, skupaj 539,6 mio €

Podatki za leto 2022.

Zavarovanje tujina

Zavarovalna skupina Sava po odvisnih družbah ali podružnicah deluje na trgih na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in na Kosovu. Pomemben delež zavarovalne premije na teh trgih se zbere z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti in avtomobilskega kaska, krepijo pa se tudi premoženjska zavarovanja v ožjem pomenu, zdravstvena zavarovanja in premija drugih zavarovalnih produktov. Na trgih Hrvaške, Srbije in Kosova smo prisotni tudi z življenjskimi zavarovalnicami.

  Srbija Črna gora Severna Makedonija Kosovo Hrvaška
Število zavarovalnic v lastništvu Save Re 2 1 1 2 1* 
Tržni delež, premoženje 3,4 % 20,0 % 10,2 % 14,0 % 1,2 %
Tržni delež, življenje 2,3 % - - 73,7 % 0,6 %
Tržni delež, skupaj 3,2 % 16,1 % 8,4 % 15,3 % 1,0 %
Premija, premoženje 22,9 mio € 17,4 mio € 17,4 mio € 16,1 mio € 15,5 mio €
Premija, življenje 4,0 mio € - - 4,4 mio € 2,1 mio €
Premija, skupaj 26,9 mio € 17,4 mio € 17,4 mio € 20,5 mio € 17,6 mio €

Podatki za leto 2022. Za Srbijo podatki za 1-9/2022.

* Podružnica slovenske zavarovalnice.

 

Pokojnine

S pokojninskimi zavarovanji je Zavarovalna skupina Sava prisotna v Sloveniji in Severni Makedoniji. Na slovenskem trgu Sava pokojninska družba zagotavlja celovito ponudbo dodatnega pokojninskega zavarovanja: upravlja premoženje pokojninskih skladov in izplačuje dodatne pokojninske rente. V Severni Makedoniji delujemo od leta 2018, ko smo tam prevzeli drugo največjo pokojninsko družbo NLB Nov penziski fond in jo preimenovali v Sava penzisko društvo.

  Sava pokojninska Sava penzisko
Vrednost sredstev v upravljanju 165,8 mio € 847,5 mio €
Prihodki iz prodaje 2,1 mio € 4,8 mio €

Podatki za leto 2022.

Asistenčne storitve

Z asistenčnimi storitvami družbe TBS Team 24 dopolnjujemo osnovno zavarovalno dejavnost na vseh trgih, kjer smo prisotni. Našim zavarovancem omogočamo avtomobilsko, domsko in zdravstveno asistenco, ki jim dodajamo še druge asistenčne storitve.

  Slovenija
Poslovni prihodki 16,0 mio €
 - od tega zunaj skupine 3,4 mio €
Število asistenčnih primerov 82.571
  - od tega zunaj skupine 15.974

Podatki za leto 2022.

Upravljanje premoženja

Sava Infond upravlja več kot 500 milijonov evrov sredstev več kot 80.000 vlagateljev. Družba uspešno upravlja premoženje vlagateljev že skoraj trideset let.

  Slovenija
Vrednost sredstev v upravljanju 494,4 mio €
Prihodki iz prodaje 11,4 mio €

Podatki za leto 2022.

Novice

17. 11. 2023

Finančni koledar za leto 2024

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja to obvestilo: Sava Re, d.d.

Preberite več

17. 11. 2023

Politika upravljanja Save Re, d.d.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

17. 11. 2023

Rezultati januar–september 2023: Zavarovalna skupina Sava dosegla visoko rast obsega poslovanja in ustvarila več kot 45 mio € poslovnega izida pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}