Skupino širimo na področjih zavarovalništva in z dopolnilnimi dejavnostmi. Tako večamo ponudbo in izboljšujemo kakovost storitev ter postajamo celovit ponudnik na področju naslednjih storitev:

 

Pozavarovanje

Z znanjem in izkušnjami, zbranimi v več kot 40 letih poslovanja na mednarodnih pozavarovalnih trgih, ponujamo celotno paleto pozavarovalnih rešitev. Poslujemo z več kot 350 strankami v več kot 100 državah sveta in gradimo globalno razpršen pozavarovalni portfelj. Naše vodilo je ustvarjanje dolgoročnih poslovnih odnosov z našimi partnerji, ki jim pomagamo ohranjati finančno trdnost skozi vse faze ekonomskega cikla.

  Sava Re
Kosmate premije 190,1 mio €
 - od tega zunaj skupine 112,1 mio €

Podatki za leto 2021.

Zavarovanje Slovenija

V Sloveniji opravljamo zavarovalno dejavnost pod imenom Zavarovalnica Sava, ki je nastala v letu 2016 z združitvijo Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia ter hrvaških družb Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje. Tako združujemo dolgoletno tradicijo in povezujemo dve državi. Ponosni smo, da z novonastalo zavarovalnico v regiji spreminjamo zavarovalništvo, ga prilagajamo času ter potrebam posameznika in družbe. V letu 2020 se je Zavarovalni skupini Sava pridružila tudi življenjska zavarovalnica Vita. S prevzemom Vite je Zavarovalna skupina Sava izboljšala svoj tržni položaj v Sloveniji, kjer se po tržnem deležu v zavarovalni dejavnosti uvrščamo na drugo mesto.

  Slovenija
Število zavarovalnic v lastništvu Save Re 2
Tržni delež, premoženje 18,9 %
Tržni delež, življenje 22,6 %
Tržni delež, skupaj 20,0 %
Premija, premoženje 354,6 mio €
Premija, življenje 168,5 mio €
Premija, skupaj 523,1 mio €

Podatki za leto 2021.

Zavarovanje tujina

Zavarovalna skupina Sava po odvisnih družbah ali podružnicah deluje na trgih na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in na Kosovu. Pomemben delež zavarovalne premije na teh trgih se zbere z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti in avtomobilskega kaska, krepijo pa se premoženjska zavarovanja v ožjem pomenu, zdravstvena zavarovanja in premija drugih zavarovalnih produktov. Na trgih Hrvaške, Srbije in Kosova smo prisotni tudi z življenjskimi zavarovalnicami.

  Srbija Črna gora Severna Makedonija Kosovo Hrvaška
Število zavarovalnic v lastništvu Save Re 2 1 1 2 1* 
Tržni delež, premoženje 2,9 % 18,3 % 9,8 % 12,1 % 1,2 %
Tržni delež, življenje 2,0 % - - 70,4 % 0,6 %
Tržni delež, skupaj 2,7 % 14,6 % 8,1 % 14,5 % 1,0 %
Premija, premoženje 23,1 mio € 14,4 mio € 15,3 mio € 13,6 mio € 14,2 mio €
Premija, življenje 4,6 mio € - - 3,4 mio € 2,2 mio €
Premija, skupaj 27,7 mio € 14,4 mio € 15,3 mio € 17,0 mio € 16,4 mio €

Podatki za leto 2021.

* Podružnica slovenske zavarovalnice.

 

Pokojnine

S pokojninskimi zavarovanji je Zavarovalna skupina Sava prisotna v Sloveniji in Severni Makedoniji. Na slovenskem trgu Sava pokojninska družba zagotavlja celovito ponudbo dodatnega pokojninskega zavarovanja: upravlja premoženje pokojninskih skladov in izplačuje dodatne pokojninske rente. V Severni Makedoniji delujemo od leta 2018, ko smo tam prevzeli drugo največjo pokojninsko družbo NLB Nov penziski fond in jo preimenovali v Sava penzisko društvo.

  Sava pokojninska Sava penzisko
Vrednost sredstev v upravljanju 167,1 mio € 804,0 mio €
Prihodki iz prodaje 4,9 mio € 4,3 mio €

Podatki za leto 2021.

Asistenčne storitve

Z asistenčnimi storitvami družbe TBS Team 24 dopolnjujemo osnovno zavarovalno dejavnost na vseh trgih, kjer smo prisotni. Našim zavarovancem omogočamo avtomobilsko, domsko in zdravstveno asistenco, ki jim dodajamo še druge asistenčne storitve.

  Slovenija
Poslovni prihodki 12,3 mio €
 - od tega zunaj skupine 2,9 mio €
Število asistenčnih primerov 72.453
  - od tega zunaj skupine 14.945

Podatki za leto 2021.

Upravljanje premoženja

Sava Infond upravlja več kot 500 milijonov evrov sredstev nad 80.000 vlagateljev. Družba uspešno upravlja premoženje vlagateljev že skoraj trideset let.

  Slovenija
Vrednost sredstev v upravljanju 570,5 mio €
Prihodki iz prodaje 10,9 mio €

Podatki za leto 2021.

Novice

3. 3. 2023

Nerevidirani rezultati 2022: Zavarovalna skupina Sava ustvarila 84 mio € dobička pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

16. 1. 2023

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 16. 1.

Preberite več

22. 12. 2022

Strategija za obdobje 2023–2027 in Načrt poslovanja za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}