Skupino širimo na področjih zavarovalništva in z dopolnilnimi dejavnostmi. Tako večamo ponudbo in izboljšujemo kakovost storitev ter postajamo celovit ponudnik na področju naslednjih storitev:

 

Pozavarovanje

Z znanjem in izkušnjami, zbranimi v več kot 40 letih poslovanja na mednarodnih pozavarovalnih trgih, ponujamo celoten nabor pozavarovalnih rešitev. Poslujemo z več kot 450 strankami v več kot 110 državah sveta in gradimo globalno razpršen pozavarovalni portfelj. Naše vodilo je ustvarjanje dolgoročnih poslovnih odnosov z našimi partnerji, ki jim pomagamo ohranjati finančno trdnost v vseh fazah ekonomskega cikla.

  Sava Re
Kosmate premije 215,9 mio €
 - od tega zunaj skupine 123,0 mio €

Podatki za leto 2023.

Zavarovanje Slovenija

V Sloveniji opravljamo zavarovalno dejavnost pod imenom Zavarovalnica Sava, ki je nastala v letu 2016 z združitvijo Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia ter hrvaških družb Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje. Tako združujemo dolgoletno tradicijo in povezujemo dve državi. Ponosni smo, da z novonastalo zavarovalnico v regiji spreminjamo zavarovalništvo ter ga prilagajamo času in potrebam posameznika in družbe. V letu 2020 se je Zavarovalni skupini Sava pridružila tudi življenjska zavarovalnica Vita. S prevzemom Vite je Zavarovalna skupina Sava izboljšala svoj tržni položaj v Sloveniji, kjer se po tržnem deležu v zavarovalni dejavnosti uvrščamo na drugo mesto.

  Slovenija
Število zavarovalnic v lastništvu Save Re 2
Tržni delež, premoženje 20,6 %
Tržni delež, življenje 20,6 %
Tržni delež, skupaj 20,6 %
Premija, premoženje 457,9 mio €
Premija, življenje 172,2 mio €
Premija, skupaj 630,1 mio €

Podatki za leto 2023.

Zavarovanje tujina

Zavarovalna skupina Sava po odvisnih družbah ali podružnicah deluje na trgih na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in na Kosovu. Pomemben delež zavarovalne premije na teh trgih se zbere z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti in avtomobilskega kaska, krepijo pa se tudi premoženjska zavarovanja v ožjem pomenu, zdravstvena zavarovanja in premija drugih zavarovalnih produktov. Na trgih Hrvaške, Srbije in Kosova smo prisotni tudi z življenjskimi zavarovalnicami.

  Srbija Črna gora Severna Makedonija Kosovo Hrvaška
Število zavarovalnic v lastništvu Save Re 2 1 1 2 1* 
Tržni delež, premoženje 3,8 % 21,6 % 10,6 % 12,5 % 1,2 %
Tržni delež, življenje 2,8 % - - 64,6 % 0,8 %
Tržni delež, skupaj 3,6 % 17,3 % 8,8 % 14,8 % 1,1 %
Premija, premoženje 39,5 mio € 20,7 mio € 20,5 mio € 17,4 mio € 17,1 mio €
Premija, življenje 7,1 mio € - - 4,3 mio € 2,2 mio €
Premija, skupaj 46,6 mio € 20,7 mio € 20,5 mio € 21,7 mio € 19,3 mio €

Podatki za leto 2023. Za Srbijo tržni deleži za 1-9/2023.

* Podružnica slovenske zavarovalnice.

 

Pokojnine

S pokojninskimi zavarovanji je Zavarovalna skupina Sava prisotna v Sloveniji in Severni Makedoniji. Na slovenskem trgu Sava pokojninska družba zagotavlja celovito ponudbo dodatnega pokojninskega zavarovanja: upravlja premoženje pokojninskih skladov in izplačuje dodatne pokojninske rente. V Severni Makedoniji delujemo od leta 2018, ko smo tam prevzeli drugo največjo pokojninsko družbo NLB Nov penziski fond in jo preimenovali v Sava penzisko društvo.

  Sava pokojninska Sava penzisko
Vrednost sredstev v upravljanju 179,4 mio € 995,2 mio €
Prihodki iz prodaje 2,2 mio € 5,4 mio €

Podatki za leto 2023.

Asistenčne storitve

Z asistenčnimi storitvami družbe TBS Team 24 dopolnjujemo osnovno zavarovalno dejavnost na vseh trgih, kjer smo prisotni. Našim zavarovancem omogočamo avtomobilsko, domsko in zdravstveno asistenco, ki jim dodajamo še druge asistenčne storitve.

  Slovenija
Poslovni prihodki 23,0 mio €
 - od tega zunaj skupine 5,8 mio €
Število asistenčnih primerov 108.138
  - od tega zunaj skupine 28.091

Podatki za leto 2023.

Upravljanje premoženja

Sava Infond upravlja več kot 500 milijonov evrov sredstev več kot 80.000 vlagateljev. Družba uspešno upravlja premoženje vlagateljev že skoraj trideset let.

  Slovenija
Vrednost sredstev v upravljanju 628,6 mio €
Prihodki iz prodaje 12,6 mio €

Podatki za leto 2023.

Novice

10. 4. 2024

Objava sklica 40. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 40. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

5. 4. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje...

Preberite več

5. 4. 2024

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}