Uprava

Marko Jazbec PREDSEDNIK UPRAVE

Marko Jazbec je prevzel vodenje uprave Save Re maja 2017. V njej je odgovoren za finance, splošne, kadrovsko-organizacijske in pravne zadeve, odnose z javnostmi (PR), skladnost poslovanja, notranjo revizijo, upravljanje vzajemnih skladov, zdravstveno dejavnost in modeliranje.… Preberite več

Marko Jazbec PREDSEDNIK UPRAVE

Marko Jazbec je prevzel vodenje uprave Save Re maja 2017. V njej je odgovoren za finance, splošne, kadrovsko-organizacijske in pravne zadeve, odnose z javnostmi (PR), skladnost poslovanja, notranjo revizijo, upravljanje vzajemnih skladov, zdravstveno dejavnost in modeliranje. Ima večletne izkušnje z vodilnih in vodstvenih mest: v Banki Slovenije, SKB banki, d.d., Drogi Kolinski, d.d., Intereuropi, d.d., NLB, d.d., in Hotelih Bernardin, d.d. Do sredine julija 2016 je vodil Slovenski državni holding. Prav tako ima dragocene izkušnje iz korporativnega upravljanja bank in podjetij, deloval pa je tudi na področjih upravljanja portfeljev vrednostnih papirjev, upravljanja tveganj, zakladništva, podjetniških financ in korporativnega bančništva.

Marko Jazbec je univerzitetni diplomirani ekonomist (Univerza v Ljubljani).

×

Jošt Dolničar ČLAN UPRAVE

Jošt Dolničar je v Savi Re zaposlen od leta 2006. Najprej je bil pomočnik uprave za podporo hčerinskim družbam, od decembra 2008 pa je član uprave, pristojen za upravljanje strateških naložb v odvisne družbe z dejavnostjo premoženjskih, življenjskih in pokojninskih zavarovanj, informacijsko tehnologijo in inovacije … Preberite več

Jošt Dolničar ČLAN UPRAVE

Jošt Dolničar je v Savi Re zaposlen od leta 2006. Najprej je bil pomočnik uprave za podporo hčerinskim družbam, od decembra 2008 pa je član uprave, pristojen za upravljanje strateških naložb v odvisne družbe z dejavnostjo premoženjskih, življenjskih in pokojninskih zavarovanj, informacijsko tehnologijo in inovacije. Od avgusta 2016 do maja 2017 je vodil upravo Save Re. Pred prihodom v Savo Re je bil devet let zaposlen v Zavarovalnici Triglav, d.d., nazadnje kot izvršni direktor za premoženjska zavarovanja. Jošt Dolničar je univerzitetni diplomirani pravnik (Univerza v Ljubljani).

×

Mag. Polona Pirš Zupančič ČLANICA UPRAVE

Polona Pirš Zupančič je članica uprave Save Re od januarja 2018. V njej je odgovorna za korporativne finance, strateško načrtovanje in kontroling, računovodstvo, odnose z vlagatelji (IR), upravljanje tveganj in aktuariat … Preberite več

Mag. Polona Pirš Zupančič ČLANICA UPRAVE

Polona Pirš Zupančič je članica uprave Save Re od januarja 2018. V njej je odgovorna za korporativne finance, strateško načrtovanje in kontroling, računovodstvo, odnose z vlagatelji (IR), upravljanje tveganj in aktuariat. Svojo poklicno pot je začela prav v Savi Re leta 1999. Od leta 2009 je vodila sektor za korporativne finance in kontroling kot izvršna direktorica. Poleg dolgoletnih izkušenj s področja (po)zavarovanj prinaša v upravo bogato znanje o vodenju in sooblikovanju za družbo in skupino najzahtevnejših projektov strateškega pomena.

Polona Pirš Zupančič je magistrica ekonomskih znanosti (Univerza v Ljubljani).

×

Mag. Peter Skvarča ČLAN UPRAVE

Peter Skvarča je član uprave, odgovoren za pozavarovanje, od junija 2020. Pridružil se je skupini leta 2007 kot namestnik glavnega operativnega direktorja odvisne družbe Sava osiguruvanje v Makedoniji. … Preberite več

Mag. Peter Skvarča ČLAN UPRAVE

Peter Skvarča je član uprave, odgovoren za pozavarovanje, od junija 2020. Pridružil se je skupini leta 2007 kot namestnik glavnega operativnega direktorja odvisne družbe Sava osiguruvanje v Makedoniji, kjer je leta 2011 napredoval v generalnega direktorja in družbo vodil do leta 2019.

Svojo karierno pot je začel na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj in nadaljeval kot ekonomski svetovalec slovenskega veleposlanika v Makedoniji.

Poleg slovenščine govori tudi angleško, francosko, srbsko in makedonsko. Diplomiral je iz politologije (Univerza v Ljubljani) in magistriral iz evropskih integracij (Univerza v Limericku).

×

Nadzorni svet

Davor Ivan Gjivoje jr. PREDSEDNIK

Davor Ivan Gjivoje je državljan Združenih držav Amerike. Vodi holding, katerega glavne dejavnosti so razvoj hotelirstva, trženje letalskih prevozov in naložbe v gostinstvo. V Networld, Inc./DGG Holdings, Ltd., ... Preberite več

Izjava o neodvisnosti

Davor Ivan Gjivoje jr. PREDSEDNIK

Davor Ivan Gjivoje je državljan Združenih držav Amerike. Vodi holding, katerega glavne dejavnosti so razvoj hotelirstva, trženje letalskih prevozov in naložbe v gostinstvo. V Networld, Inc./DGG Holdings, Ltd., je zadnjih 20 let do prevzema vodstva delal na različnih vodstvenih položajih. Ima še izkušnje iz bančništva (Citibank NA) in poslovnega svetovanja (The Boston Consulting Group). Davor Ivan Gjivoje je diplomiral na univerzi Brown (BA), Providence na Rhode Islandu, in zaključil magistrski študij (MBA) na harvardski poslovni šoli, Boston v Massachusettsu. Študiral je tudi na univerzi v Cambridgeu v Angliji. Človekoljubno se udejstvuje na medicinsko-bolnišničnem področju v New Yorku in na izobraževalnem področju kot predsednik izobraževalnega odbora šole Harding Township School, Harding v New Jerseyju. Vlogo člana nadzornega sveta Save Re opravlja od 2017 oziroma drugi mandat. Davor I. Gjivoje jr. je tudi član komisije za tveganja ter komisije za imenovanja in prejemke.

×

Keith William Morris NAMESTNIK PREDSEDNIKA

Keith William Morris je državljan Velike Britanije. Večji del svoje poklicne poti je deloval v finančnem sektorju. Od leta 1989 do upokojitve je bil na vodstvenih položajih, predvsem v zavarovalništvu in večjih skupinah, kot ... Preberite več 

Izjava o neodvisnosti

Keith William Morris NAMESTNIK PREDSEDNIKA

Keith William Morris je državljan Velike Britanije. Večji del svoje poklicne poti je deloval v finančnem sektorju. Od leta 1989 do upokojitve je bil na vodstvenih položajih, predvsem v zavarovalništvu in večjih skupinah, kot so Eagle Star Group, American International Group (AIG), Allianz Group in RBS Insurance (Direct Line Group). Od leta 2003 do 2008 je bil neizvršni direktor (član nadzornega sveta) družb Standard Life Bank in Standard Life Insurance Company ter neizvršni direktor v šestih drugih manjših družbah. Vlogo člana nadzornega sveta Save Re opravlja od 2013 oziroma tretji mandat zapored. Keith W. Morris je tudi predsednik komisije za tveganja, član komisije za imenovanja in prejemke in predsednik komisije za oceno sposobnosti in primernosti.

×

Klemen BabnikČLAN

Klemen Babnik je univerzitetni diplomirani pravnik. Od marca 2020 je zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo RS. Svojo karierno pot je začel na sodišču ter nadaljeval v državni upravi. Dodatno se je ... Preberite več

Izjava o neodvisnosti

Klemen BabnikČLAN

Klemen Babnik je univerzitetni diplomirani pravnik. Od marca 2020 je zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo RS. Svojo karierno pot je začel na sodišču ter nadaljeval v državni upravi. Dodatno se je izobraževal tudi na področju korporativnega upravljanja na univerzi Harvard v ZDA. Od leta 2014 si je nabiral izkušnje na različnih vodstvenih mestih znotraj državne uprave. Od aprila 2020 je namestnik predsednika nadzornega sveta in član revizijske komisije družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o. Klemen Babnik funkcijo člana nadzornega sveta Save Re opravlja prvi mandat. Klemen Babnik je tudi predsednik komisije za imenovanja in prejemke ter član komisije za oceno sposobnosti in primernosti.

×

Dr. Matej Gombošičlan

Matej Gomboši je doktor znanosti s področja računalništva in informatike. Leta 2016 se je zaposlil na Finančni upravi Republike Slovenije kot vodja službe za razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov. ... Preberite več

Izjava o neodvisnosti

Dr. Matej Gombošičlan

Matej Gomboši je doktor znanosti s področja računalništva in informatike. Leta 2016 se je zaposlil na Finančni upravi Republike Slovenije kot vodja službe za razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov. Svojo delovno pot je začel leta 1998 kot IT asistent in kasneje kot višji IT raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Med njegove vodstvene izkušnje sodi tudi funkcija namestnika direktorja za IKT v Elektro Slovenija, d.o.o., kjer je bil zadolžen za vodenje in koordinacijo pomembnejših večdivizijskih projektov. Ima tudi vodstvene izkušnje s področja lokalne samouprave in mednarodne izkušnje iz Sveta Evrope. Med letoma 2011 in 2016 je opravljal funkcijo predsednika nadzornega sveta Razvojne Agencije Sinergija. Matej Gomboši funkcijo člana nadzornega sveta Save Re opravlja prvi mandat. Matej Gomboši je tudi predsednik revizijske komisije ter član komisije za imenovanja in prejemke.

×

Mag. Andrej Gorazd Kunstek član, predstavnik delavcev

Andrej Gorazd Kunstek se je zaposlil v Savi Re leta 1999 ter si pridobil izkušnje iz sklepanja in tehnične obdelave pozavarovanj. Od leta 2007 je direktor tehnične obdelave pozavarovanj. Vlogo člana … Preberite več

Izjava o neodvisnosti

Mag. Andrej Gorazd Kunstek član, predstavnik delavcev

Andrej Gorazd Kunstek se je zaposlil v Savi Re leta 1999 ter si pridobil izkušnje iz sklepanja in tehnične obdelave pozavarovanj. Od leta 2007 je direktor tehnične obdelave pozavarovanj. Vlogo člana nadzornega sveta Save Re opravlja od leta 2013 oziroma tretji mandat zapored. Gorazd Kunstek je tudi član revizijske komisije ter komisije za imenovanja in prejemke.

×

Mag. Mateja Živec članica, predstavnica delavcev

Mateja Živec ima večletne delovne izkušnje iz bančništva in zavarovalništva. Pred zaposlitvijo v Savi Re leta 2014 je v Zavarovalnici Triglav 12 let vodila oddelek upravljanja naložb. Članica nadzornega … Preberite več

Izjava o neodvisnosti

Mag. Mateja Živec članica, predstavnica delavcev

Mateja Živec ima večletne delovne izkušnje iz bančništva in zavarovalništva. Pred zaposlitvijo v Savi Re leta 2014 je v Zavarovalnici Triglav 12 let vodila oddelek upravljanja naložb. Članica nadzornega sveta Save Re je od aprila 2016 oziroma drugi mandat. 

×

Komisije nadzornega sveta

Revizijska komisija

Dr. Matej Gomboši, predsednik

Mag. Andrej Gorazd Kunstek, član 

Katarina Sitar Šuštar, zunanja članica

Dragan Martinović, zunanji član

Komisija za oceno
sposobnosti in primernosti

Keith W. Morris, predsednik

Klemen Babnik, član

Rok Saje, zunanji član 

Mag. Klara Hauko, zunanja članica

Komisija za tveganja

Keith W. Morris, predsednik  

Dr. Slaven Mićković, namestnik predsednika in zunanji član

Davor I. Gjivoje jr., član

Dr. Janez Komelj, zunanji član

Komisija za imenovanja
in prejemke

Klemen Babnik, predsednik

Davor I. Gjivoje jr., član

Keith W. Morris, član

Dr. Matej Gomboši, član

Mag. Andrej Gorazd Kunstek, član

Organigram družbe Sava Re

UPRAVA

Službe, ki pokrivajo funkcijo upravljanja tveganj
Kabinet uprave in skladnost poslovanja
Notranja revizija
Upravljanje tveganj, sredstev in obveznosti
Aktuariat
Poslovni centri
Finančno poslovanje in upravljanje finančnih naložb
Pozavarovanje
Premoženjska zavarovanja
Življenjska in pokojninska zavarovanja
Prodaja in odnos s stranko
Službe, ki pokrivajo podporno funkcijo
Upravljanje kadrov
Razvojni center za modeliranje
Informacijska tehnologija
Korporativne finance
Strateško načrtovanje in kontroling
Računovodstvo
Pozavarovanje v skupini in retrocesija
Tehnična obdelava pozavarovanj

Kdo je kdo

Kabinet uprave in skladnost poslovanja

Rok Saje direktor službe in nosilec ključne funkcije spremljanja skladnosti poslovanja

E-naslov:
rok.saje@sava-re.si

Služba notranje revizije

Polonca Jug Mauko direktorica službe in nosilka ključne funkcije notranje revizije

E-naslov:
polonca.jugmauko@sava-re.si

Služba za upravljanje tveganj, sredstev in obveznosti

mag. Nataša Đukić direktorica službe in nosilka ključne funkcije upravljanja tveganj

E-naslov:
natasa.djukic@sava-re.si

Služba za upravljanje tveganj, sredstev in obveznosti

Jure Košir vodja področja upravljanja sredstev in obveznosti

E-naslov:
jure.kosir@sava-re.si

Aktuariat

Katja Vavpetič direktorica službe in nosilka ključne funkcije aktuarstva

E-naslov:
katja.vavpetic@sava-re.si

Poslovni center za finančno poslovanje in upravljanje finančnih naložb

Nada Zidar direktorica poslovnega centra

E-naslov:
nada.zidar@sava-re.si

Poslovni center za finančno poslovanje in upravljanje finančnih naložb

mag. Mateja Živec CFA, FRM, vodja področja za upravljanje finančnih naložb

E-naslov:
mateja.zivec@sava-re.si

Poslovni center za pozavarovanje

Jane Koliševski direktor poslovnega centra

E-naslov:
jane.kolisevski@sava-re.si

Služba za pozavarovanje v skupini in retrocesijo

mag. Peter Mesesnel direktor službe

E-naslov:
peter.mesesnel@sava-re.si

Poslovni center za premoženjska zavarovanja

Milan Viršek direktor poslovnega centra

E-naslov:
milan.virsek@sava-re.si

Poslovni center za življenjska in pokojninska zavarovanja

Pavel Gojkovič direktor poslovnega centra

E-naslov:
pavel.gojkovic@sava-re.si

Poslovni center za prodajo in odnos s stranko

Andreja Korošec Rebula direktorica poslovnega centra

E-naslov:
andreja.rebula@sava-re.si

Služba za upravljanje kadrov

mag. Klara Hauko direktorica službe

E-naslov:
klara.hauko@sava-re.si

Razvojni center za modeliranje

mag. Blanka Savšek direktorica službe

E-naslov:
blanka.savsek@sava-re.si

Služba za IT

Matjaž Stražišar direktor službe

E-naslov:
matjaz.strazisar@sava-re.si

Služba za korporativne finance

Blaž Garbajs direktor službe

E-naslov:
blaz.garbajs@sava-re.si

Služba za računovodstvo

Andreja Rahnedirektorica službe

E-naslov:
andreja.rahne@sava-re.si

Služba za tehnično obdelavo pozavarovanj

mag. Andrej Gorazd Kunstek direktor službe

E-naslov:
gorazd.kunstek@sava-re.si

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}