Uprava

Marko Jazbec PREDSEDNIK UPRAVE

Marko Jazbec je prevzel vodenje uprave Save Re maja 2017. V njej je odgovoren za splošne, kadrovsko-organizacijske in pravne zadeve, odnose z javnostmi (PR), skladnost poslovanja, notranjo revizijo, informacijsko … Preberite več

Marko Jazbec PREDSEDNIK UPRAVE

Marko Jazbec je prevzel vodenje uprave Save Re maja 2017. V njej je odgovoren za splošne, kadrovsko-organizacijske in pravne zadeve, odnose z javnostmi (PR), skladnost poslovanja, notranjo revizijo, informacijsko tehnologijo, trajnostni razvoj in upravljanje strateških naložb v zavarovalnih družbah v Sloveniji. Ima večletne izkušnje z vodilnih in vodstvenih mest: v Banki Slovenije, SKB banki, d.d., Drogi Kolinski, d.d., Intereuropi, d.d., NLB, d.d., in Hotelih Bernardin, d.d. Do sredine julija 2016 je vodil Slovenski državni holding. Prav tako ima dragocene izkušnje iz korporativnega upravljanja bank in podjetij, deloval pa je tudi na področjih upravljanja portfeljev vrednostnih papirjev, upravljanja tveganj, zakladništva, podjetniških financ in korporativnega bančništva.

Marko Jazbec je univerzitetni diplomirani ekonomist (Univerza v Ljubljani).

×

Mag. Polona Pirš Zupančič ČLANICA UPRAVE

Polona Pirš Zupančič je članica uprave Save Re od januarja 2018. V njej je odgovorna za korporativne finance, strateško načrtovanje in kontroling, računovodstvo, odnose z vlagatelji (IR), upravljanje kapitala in tveganj, aktuariat … Preberite več

Mag. Polona Pirš Zupančič ČLANICA UPRAVE

Polona Pirš Zupančič je članica uprave Save Re od januarja 2018. V njej je odgovorna za korporativne finance, strateško načrtovanje in kontroling, računovodstvo, odnose z vlagatelji (IR), upravljanje kapitala in tveganj, aktuariat in modeliranje. Svojo poklicno pot je začela prav v Savi Re leta 1999. Od leta 2009 je vodila sektor za korporativne finance in kontroling kot izvršna direktorica. Poleg dolgoletnih izkušenj s področja (po)zavarovanj prinaša v upravo bogato znanje o vodenju in sooblikovanju za družbo in skupino najzahtevnejših projektov strateškega pomena.

Polona Pirš Zupančič je magistrica ekonomskih znanosti (Univerza v Ljubljani).

×

Mag. Peter Skvarča ČLAN UPRAVE

Peter Skvarča je član uprave od junija 2020. V njej je odgovoren za pozavarovanje in upravljanje strateških naložb v zavarovalnih družbah zunaj Slovenije. Pridružil se je skupini leta 2007 kot namestnik glavnega … Preberite več

Mag. Peter Skvarča ČLAN UPRAVE

Peter Skvarča je član uprave od junija 2020. V njej je odgovoren za pozavarovanje in upravljanje strateških naložb v zavarovalnih družbah zunaj Slovenije. Pridružil se je skupini leta 2007 kot namestnik glavnega operativnega direktorja odvisne družbe Sava osiguruvanje v Makedoniji, kjer je leta 2011 napredoval v generalnega direktorja in družbo vodil do leta 2019.

Svojo karierno pot je začel na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj in nadaljeval kot ekonomski svetovalec slovenskega veleposlanika v Makedoniji.

Poleg slovenščine govori tudi angleško, francosko, srbsko in makedonsko. Diplomiral je iz politologije (Univerza v Ljubljani) in magistriral iz evropskih integracij (Univerza v Limericku).

×

David Benedek ČLAN UPRAVE

David Benedek je član uprave Save Re od marca 2023. V njej je odgovoren za finančno poslovanje in upravljanje finančnih naložb, upravljanje strateških naložb v pokojninskih družbah in družbah za upravljanje … Preberite več

David Benedek ČLAN UPRAVE

David Benedek je član uprave Save Re od marca 2023. V njej je odgovoren za finančno poslovanje in upravljanje finančnih naložb, upravljanje strateških naložb v pokojninskih družbah in družbah za upravljanje (DZU), upravljanje strateških naložb v družbah, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, in upravljanje vseobsegajočega sodelovanja s poslovnimi bankami oziroma bančnimi skupinami na ravni skupine. Ima večletne izkušnje na vodilnih in vodstvenih mestih v Novi Ljubljanski banki, d.d., Triglavu INT, d.d., Gorenjski banki, d.d., in Zavarovalnici Triglav, d.d. Poleg tega ima dragocene izkušnje iz korporativnega upravljanja odvisnih družb večjih sistemov, postopkov združitev in prevzemov (M&A), bančnega zavarovalništva, deloval pa je tudi na področjih upravljanja portfeljev vrednostnih papirjev, podjetniških financ in upravljanja strateških naložb v družbah, ki izvajajo zdravstveno dejavnost.

David Benedek je diplomiral iz bančništva in financ (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani) ter magistriral iz poslovodenja in organizacije (MBA) v Združenih državah Amerike (The Kelley School of Business, Univerza v Indiani). Po zaključenem študiju je v Združenih državah Amerike služboval še tri leta v investicijskem bančništvu, po povratku v Slovenijo pa je svojo karierno pot najprej nadaljeval v bančništvu in pozneje v zavarovalništvu.

×

Nadzorni svet

Davor Ivan Gjivoje jr. PREDSEDNIK

Davor Ivan Gjivoje je državljan Združenih držav Amerike. Vodi holding, katerega glavne dejavnosti so razvoj hotelirstva, trženje letalskih prevozov in naložbe v gostinstvo. V Networld, Inc./DGG Holdings, Ltd., ... Preberite več

Izjava o neodvisnosti

Davor Ivan Gjivoje jr. PREDSEDNIK

Davor Ivan Gjivoje je državljan Združenih držav Amerike. Vodi holding, katerega glavne dejavnosti so razvoj hotelirstva, trženje letalskih prevozov in naložbe v gostinstvo. V Networld, Inc./DGG Holdings, Ltd., je zadnjih 20 let do prevzema vodstva delal na različnih vodstvenih položajih. Ima še izkušnje iz bančništva (Citibank NA) in poslovnega svetovanja (The Boston Consulting Group). Davor Ivan Gjivoje je diplomiral na univerzi Brown (BA), Providence na Rhode Islandu, in zaključil magistrski študij (MBA) na harvardski poslovni šoli, Boston v Massachusettsu. Študiral je tudi na univerzi v Cambridgeu v Angliji. Človekoljubno se udejstvuje na medicinsko-bolnišničnem področju v New Yorku in na izobraževalnem področju kot predsednik izobraževalnega odbora šole Harding Township School, Harding v New Jerseyju. Od septembra 2022 je predsednik nadzornega sveta Sava Turizem d.d., in član nadzornega sveta Sava d.d. (obe s sedežem na Dunajski 152, 1000 Ljubljana). Vlogo člana nadzornega sveta Save Re opravlja od 2017 oziroma drugi mandat. Davor I. Gjivoje jr. je tudi član komisije za tveganja ter komisije za imenovanja in prejemke.

×

Keith William Morris NAMESTNIK PREDSEDNIKA

Keith William Morris je državljan Velike Britanije. Večji del svoje poklicne poti je deloval v finančnem sektorju. Od leta 1989 do upokojitve je bil na vodstvenih položajih, predvsem v zavarovalništvu in večjih skupinah, kot ... Preberite več 

Izjava o neodvisnosti

Keith William Morris NAMESTNIK PREDSEDNIKA

Keith William Morris je državljan Velike Britanije. Večji del svoje poklicne poti je deloval v finančnem sektorju. Od leta 1989 do upokojitve je bil na vodstvenih položajih, predvsem v zavarovalništvu in večjih skupinah, kot so Eagle Star Group, American International Group (AIG), Allianz Group in RBS Insurance (Direct Line Group). Od leta 2003 do 2008 je bil neizvršni direktor (član nadzornega sveta) družb Standard Life Bank in Standard Life Insurance Company ter neizvršni direktor v šestih drugih manjših družbah. Keith je predsednik upravnega odbora sklada HMS Victory Preservation Endowment Trust. Vlogo člana nadzornega sveta Save Re opravlja od 2013 oziroma tretji mandat zapored. Keith W. Morris je tudi predsednik komisije za tveganja, član komisije za imenovanja in prejemke in predsednik komisije za oceno sposobnosti in primernosti.

×

Klemen BabnikČLAN

Klemen Babnik je univerzitetni diplomirani pravnik. Od marca 2020 je zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo RS. Svojo karierno pot je začel na sodišču ter nadaljeval v državni upravi. Dodatno se je ... Preberite več

Izjava o neodvisnosti

Klemen BabnikČLAN

Klemen Babnik je univerzitetni diplomirani pravnik. Od marca 2020 je zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo RS. Svojo karierno pot je začel na sodišču ter nadaljeval v državni upravi. Dodatno se je izobraževal tudi na področju korporativnega upravljanja na univerzi Harvard v ZDA. Od leta 2014 si je nabiral izkušnje na različnih vodstvenih mestih znotraj državne uprave. Od januarja 2023 je član nadzornega sveta Sava d.d., Dunajski 152, 1000 Ljubljana. Klemen Babnik funkcijo člana nadzornega sveta Save Re opravlja prvi mandat. Klemen Babnik je tudi predsednik komisije za imenovanja in prejemke ter član komisije za oceno sposobnosti in primernosti.

×

Dr. Matej Gombošičlan

Matej Gomboši je doktor znanosti s področja računalništva in informatike. Leta 2016 se je zaposlil na Finančni upravi Republike Slovenije kot vodja službe za razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov. ... Preberite več

Izjava o neodvisnosti

Dr. Matej Gombošičlan

Matej Gomboši je doktor znanosti s področja računalništva in informatike. Leta 2016 se je zaposlil na Finančni upravi Republike Slovenije kot vodja službe za razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov. Svojo delovno pot je začel leta 1998 kot IT asistent in kasneje kot višji IT raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Med njegove vodstvene izkušnje sodi tudi funkcija namestnika direktorja za IKT v Elektro Slovenija, d.o.o., kjer je bil zadolžen za vodenje in koordinacijo pomembnejših večdivizijskih projektov. Ima tudi vodstvene izkušnje s področja lokalne samouprave in mednarodne izkušnje iz Sveta Evrope. Med letoma 2011 in 2016 je opravljal funkcijo predsednika nadzornega sveta Razvojne Agencije Sinergija. Matej Gomboši funkcijo člana nadzornega sveta Save Re opravlja prvi mandat. Matej Gomboši je tudi predsednik revizijske komisije ter član komisije za imenovanja in prejemke.

×

Mag. Andrej Gorazd Kunstek član, predstavnik delavcev

Andrej Gorazd Kunstek se je zaposlil v Savi Re leta 1999 ter si pridobil izkušnje iz sklepanja in tehnične obdelave pozavarovanj. Od leta 2007 je direktor tehnične obdelave pozavarovanj. Vlogo člana nadzornega sveta … Preberite več

Izjava o neodvisnosti

Mag. Andrej Gorazd Kunstek član, predstavnik delavcev

Andrej Gorazd Kunstek se je zaposlil v Savi Re leta 1999 ter si pridobil izkušnje iz sklepanja in tehnične obdelave pozavarovanj. Od leta 2007 je direktor tehnične obdelave pozavarovanj. Vlogo člana nadzornega sveta Save Re opravlja od leta 2013 oziroma tretji mandat zapored. Gorazd Kunstek je tudi član revizijske komisije ter komisije za imenovanja in prejemke.

×

Edita Rituper
članica, predstavnica delavcev

Edita Rituper je diplomirana ekonomistka (Univerza v Mariboru). Celotno delovno kariero je posvetila zavarovalništvu in pozavarovalništvu. Izkušnje, tudi vodstvene, je sprva nabirala v Zavarovalnici Triglav … Preberite več

Izjava o neodvisnosti

Edita Rituperčlanica, predstavnica delavcev

Edita Rituper je diplomirana ekonomistka (Univerza v Mariboru). Celotno delovno kariero je posvetila zavarovalništvu in pozavarovalništvu. Izkušnje, tudi vodstvene, je sprva nabirala v Zavarovalnici Triglav in Vzajemni zdravstveni zavarovalnici. Zavarovalni skupini Sava se je pridružila aprila 2008. Med letoma 2008 in 2015 je delovala kot odposlanka v odvisni zavarovalnici v Črni gori. Med letoma 2012 in 2015 je bila članica uprave in od leta 2015 do 2017 predsednica uprave v odvisni zavarovalnici Sava neživotno osiguranje s sedežem v Srbiji. Julija 2019 se je zaposlila v Savi Re kot razvojna specialistka v kabinetu uprave in skladnosti poslovanja, kjer vodi razvoj družbene odgovornosti in usklajuje trajnostni razvoj na ravni celotne skupine. Članica nadzornega sveta je od januarja 2022.

×

Komisije nadzornega sveta

Revizijska komisija

Dr. Matej Gomboši, predsednik

Mag. Andrej Gorazd Kunstek, član 

Katarina Sitar Šuštar, zunanja članica

Dragan Martinović, zunanji član

Komisija za oceno
sposobnosti in primernosti

Keith W. Morris, predsednik

Klemen Babnik, član

Rok Saje, vodja skladnosti 

Mag. Klara Hauko, vodja kadrovske službe

Komisija za tveganja

Keith W. Morris, predsednik  

Dr. Slaven Mićković, namestnik predsednika in zunanji član

Davor I. Gjivoje jr., član

Dr. Janez Komelj, zunanji član

Komisija za imenovanja
in prejemke

Klemen Babnik, predsednik

Davor I. Gjivoje jr., član

Keith W. Morris, član

Dr. Matej Gomboši, član

Mag. Andrej Gorazd Kunstek, član

Organigram družbe Sava Re

UPRAVA

Službe, ki pokrivajo funkcijo upravljanja tveganj
Kabinet uprave in skladnosti poslovanja
Notranja revizija
Upravljanje tveganj, sredstev in obveznosti
Aktuariat pozavarovanja
Aktuariat skupine
Poslovni centri
Finančno poslovanje in upravljanje finančnih naložb
Pozavarovanja
Zavarovanja, prodaja in upravljanje skupine
Službe, ki pokrivajo podporno funkcijo
Upravljanje kadrov
Informacijska tehnologija
Korporativne finance
Strateško načrtovanje in kontroling
Računovodstvo
Pozavarovanja v skupini
Tehnična obdelava pozavarovanja

Kdo je kdo

Milan Viršek pooblaščenec uprave

E-naslov:
milan.virsek@sava-re.si

Pavel Gojkovič POOBLAŠČENEC UPRAVE

E-naslov:
pavel.gojkovic@sava-re.si

Jasna Kajtazovič

Jasna Kajtazovič POOBLAŠČENKA UPRAVE

E-naslov:
jasna.kajtazovic@sava-re.si

Kabinet uprave in skladnost poslovanja

Rok Saje direktor službe in nosilec ključne funkcije spremljanja skladnosti poslovanja

E-naslov:
rok.saje@sava-re.si

Služba notranje revizije

Polonca Jug Mauko direktorica službe in nosilka ključne funkcije notranje revizije

E-naslov:
polonca.jugmauko@sava-re.si

Služba za upravljanje tveganj, sredstev in obveznosti

mag. Nataša Đukić direktorica službe in nosilka ključne funkcije upravljanja tveganj

E-naslov:
natasa.djukic@sava-re.si

Barbara Veber

Aktuariat skupine

Barbara Veber DIREKTORICA AKTUARIATA SKUPINE

E-naslov:
barbara.veber@sava-re.si

Anja Bošković

Aktuariat pozavarovanja

Anja Bošković DIREKTORICA AKTUARIATA POZAVAROVANJ

E-naslov:
anja.boskovic@sava-re.si

Poslovni center za finančno poslovanje in upravljanje finančnih naložb

Tadej Mendiževec
DIREKTOR POSLOVNEGA CENTRA

E-naslov:
tadej.mendizevec@sava-re.si

Poslovni center za pozavarovanje

Jane Koliševski direktor poslovnega centra

E-naslov:
jane.kolisevski@sava-re.si

Služba za pozavarovanje v skupini

Matevž Benec direktor službe

E-naslov:
matevz.benec@sava-re.si

Poslovni center za zavarovanja, prodajo in upravljanje skupine

Rok Moljk DIREKTOR POSLOVNEGA CENTRA

E-naslov:
rok.moljk@sava-re.si

Služba za upravljanje kadrov

mag. Klara Hauko direktorica službe

E-naslov:
klara.hauko@sava-re.si

Služba za IT

Matjaž Stražišar direktor službe

E-naslov:
matjaz.strazisar@sava-re.si

Služba za korporativne finance

Blaž Garbajs direktor službe

E-naslov:
blaz.garbajs@sava-re.si

Služba za strateško načrtovanje in kontroling

Vanja Jurjevič direktorica službe

E-naslov:
vanja.jurjevic@sava-re.si

Služba za računovodstvo

Andreja Rahnedirektorica službe

E-naslov:
andreja.rahne@sava-re.si

Služba za tehnično obdelavo pozavarovanj

mag. Andrej Gorazd Kunstek direktor službe

E-naslov:
gorazd.kunstek@sava-re.si

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}