Deset največjih delničarjev Save Re na dan 30. 9. 2021

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu
SDH, d.d. 3.043.883 17,7 %
Intercapital securities Ltd., skrbniški račun 2.468.972 14,3 %
Republika Slovenija 2.392.436 13,9 %
Sava Re, d.d., lastne delnice* 1.721.966 10,0 %
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2 %
Raiffeisen Bank Austria, d.d., skrbniški račun 801.706 4,7 %
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1 %
Hrvatska poštanska banka, skrbniški račun  379.505 2,2 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9 %
Kapitalska družba d.d. - SODPZ 238.109 1,4 %
Skupaj 13.152.637 76,4 %

* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.d.

Na dan 30. 9. 2021 je bilo v lastniški sestavi delničarjev Save Re 66,5 % domačih vlagateljev in 33,5 % tujih vlagateljev.

Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 30. 9. 2021

Vrsta vlagatelja Delež domačih vlagateljev Delež tujih vlagateljev
Zavarovalnice in pokojninske družbe 18,3 % 0,0 %
Druge finančne institucije* 18,0 % 15,0 %
Država 13,9 % 0,0 %
Fizične osebe 10,4 % 0,1 %
Investicijske družbe in vzajemni skladi 2,8 % 0,1 %
Druge gospodarske družbe 3,1 % 1,1 %
Banke 0,0 % 17,2 %
Skupaj 66,5 % 33,5 %

* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.

Novice

30. 12. 2021

Odstopna izjava člana uprave

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:   Nadzorni svet...

Preberite več

17. 12. 2021

Načrt poslovanja Zavarovalne skupine Sava za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

30. 11. 2021

Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delavcev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo: Svet delavcev Save Re je po...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}