Deset največjih delničarjev Save Re na dan 30. 6. 2022

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu Delež v glasovalnih pravicah
SDH, d.d. 3.043.883 17,7 % 19,6 %
Intercapital securities Ltd., skrbniški račun 2.567.979 14,9 % 16,5 %
Republika Slovenija 2.392.436 13,9 % 15,4 %
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2 % 6,9 %
Raiffeisen Bank Austria, d.d., skrbniški račun 802.106 4,7 % 5,2 %
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1 % 4,6 %
Hrvatska poštanska banka, skrbniški račun  380.000 2,2 % 2,4 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9 % 2,1 %
Kapitalska družba d.d. - SODPZ 238.109 1,4 % 1,5 %

OTP banka d.d. - skrbniški račun

204.364 1,2 % 1,3 %
Skupaj 11.530.573 68,1 % 75,7 %
Sava Re, d.d., lastne delnice* 1.721.966 10,0 % -

* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.o.o.

Na dan 30. 6. 2022 je bilo v lastniški sestavi delničarjev Save Re 66,4 % domačih vlagateljev in 33,6 % tujih vlagateljev.

Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 30. 6. 2022

Vrsta vlagatelja Delež domačih vlagateljev Delež tujih vlagateljev
Zavarovalnice in pokojninske družbe 18,2 % 0,0 %
Druge finančne institucije* 18,0 % 15,7 %
Država 13,9 % 0,0 %
Fizične osebe 10,9 % 0,1 %
Investicijske družbe in vzajemni skladi 2,5 % 0,1 %
Druge gospodarske družbe 2,9 % 1,0 %
Banke 0,0 % 16,6 %
Skupaj 66,4 % 33,6 %

* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.

Novice

30. 9. 2022

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

29. 9. 2022

AM Best Savi Re potrdila bonitetno oceno »A« (s stabilno napovedjo)

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

9. 9. 2022

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}