Deset največjih delničarjev Save Re na dan 30. 6. 2022

Delničar Število delnic Delež v osnovnem kapitalu Delež v glasovalnih pravicah
SDH, d.d. 3.043.883 17,7 % 19,6 %
Intercapital securities Ltd., skrbniški račun 2.567.979 14,9 % 16,5 %
Republika Slovenija 2.392.436 13,9 % 15,4 %
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2 % 6,9 %
Raiffeisen Bank Austria, d.d., skrbniški račun 802.106 4,7 % 5,2 %
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1 % 4,6 %
Hrvatska poštanska banka, skrbniški račun  380.000 2,2 % 2,4 %
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9 % 2,1 %
Kapitalska družba d.d. - SODPZ 238.109 1,4 % 1,5 %

OTP banka d.d. - skrbniški račun

204.364 1,2 % 1,3 %
Skupaj 11.530.573 68,1 % 75,7 %
Sava Re, d.d., lastne delnice* 1.721.966 10,0 % -

* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.o.o.

Na dan 30. 6. 2022 je bilo v lastniški sestavi delničarjev Save Re 66,4 % domačih vlagateljev in 33,6 % tujih vlagateljev.

Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 30. 6. 2022

Vrsta vlagatelja Delež domačih vlagateljev Delež tujih vlagateljev
Zavarovalnice in pokojninske družbe 18,2 % 0,0 %
Druge finančne institucije* 18,0 % 15,7 %
Država 13,9 % 0,0 %
Fizične osebe 10,9 % 0,1 %
Investicijske družbe in vzajemni skladi 2,5 % 0,1 %
Druge gospodarske družbe 2,9 % 1,0 %
Banke 0,0 % 16,6 %
Skupaj 66,4 % 33,6 %

* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.

Novice

16. 1. 2023

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 16. 1.

Preberite več

22. 12. 2022

Strategija za obdobje 2023–2027 in Načrt poslovanja za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

15. 12. 2022

Save Re imenovala Davida Benedeka za dodatnega člana uprave

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:   Nadzorni svet Save...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}