Sava Re se redno srečuje z analitiki, možnimi vlagatelji in delničarji na dogodkih, ki jih organiziramo sami, ali dogodkih Ljubljanske borze in drugih organizatorjev. Udeležuje pa se tudi domačih in mednarodnih investicijskih konferenc.

Koledar dogodkov s predstavitvami

21. marec 2024

prek spleta | LJSE Investicijski spletni seminar Slovenske borzne družbe

Prenesi

10. maj 2024

Ljubljana | NLB Slovenska in hrvaška investitorska konferenca

22. maj 2024

Ljubljana | Ljubljanska borza (za male vlagatelje) Trguj na borzi

Prenesi

4. – 5. junij 2024

Zagreb | LJSE ZSE konferenca CEE Investment Opportunities

5. september 2024

prek spleta | LJSE Investicijski spletni seminar Slovenske borzne družbe

23. – 24. oktober 2024

prek spleta | Ljubljanska borza (za male vlagatelje) Finančni Festival

26. november 2024

Ljubljana | LJSE & ZSE konferenca CEE Investment Opportunities

* Predvideni dogodki se lahko med letom spremenijo.

21. marec 2023

prek spleta | Ljubljanska borza (za male vlagatelje) Gremo na borzo

22. marec 2023

prek spleta | LJSE Investicijski spletni seminar "Slovenske borzne družbe"

Prenesi

30. maj 2023

Ljubljana | Ljubljanska borza (za male vlagatelje) Trguj na borzi

Prenesi

1. – 2. junij 2023

Zagreb | LJSE & ZSE konferenca »CEE Investment Opportunities«

6. september 2023

prek spleta | Sava Re Polletni rezultati 2023 in vplivi novih računovodskih standardov

Polletni rezultati 2023
MSRP 17 in MSRP 9

24. – 25. oktober 2023

prek spleta | Ljubljanska borza (za male vlagatelje) Finančni Festival

Prenesi

5. december 2023

Ljubljana | LJSE & ZSE konferenca »CEE Investment Opportunities«

* Predvideni dogodki se lahko med letom spremenijo.

23. marec 2022

Ljubljana, spletna predstavitev | Webcast »Slovenske družbe online«

Prenesi

27. maj 2022

Zagreb, spletna predstavitev | Dan investitorjev Ljubljanske in Zagrebške borze »CEE Investment Opportunities«

Prenesi

31. maj 2022

Ljubljana | Borzni dogodek za bodoče vlagatelje »Trguj na borzi«

31. avgust 2022

Ljubljana, spletna predstavitev | Webcast »Slovenske družbe online«

Prenesi

26. oktober 2022

Ljubljana, spletna predstavitev | Borzni dogodek za bodoče vlagatelje »Trguj na borzi«

Prenesi

30. november 2022

Ljubljana Dan investitorjev Ljubljanske in Zagrebške borze

* Predvideni dogodki se lahko med letom spremenijo.

24. marec 2021

Ljubljana, spletna predstavitev | Webcast Ljubljanske borze »Slovenske družbe online« (predhodni rezultati za leto 2020)

Prenesi

28. maj 2021

Ljubljana, spletna predstavitev Dan investitorjev Ljubljanske in Zagrebške borze

Prenesi

31. avgust 2021

Ljubljana, spletna predstavitev | Webcast »Slovenske družbe online« (polletni rezultati)

Prenesi

1.–3. september 2021

Bukarešta, preko spletne platforme | Konferenca WOOD Frontier Investor Days

Prenesi

1. december 2021

Ljubljana, preko spletne platforme Dan investitorjev Ljubljanske in Zagrebške borze

Prenesi

7.–10. december 2021

Praga, preko spletne platforme | Konferenca WOOD’s Winter Wonderland: Emerging Europe

Prenesi

* Predvideni dogodki se lahko med letom spremenijo.

28. februar

GH Union Predstavitev rezultatov poslovanja za leto 2019 in Strategije 2020–2022 (novinarska konferenca)

Prenesi

23. marec

Spletna oddaja Webcast Ljubljanske borze (povzetek poslovanja v letu 2019)

Prenesi

28.–29. maj

Zagreb (HR) Dneva investitorjev Ljubljanske in Zagrebške borze (dogodek je odpadel)

1. junij

Spletna oddaja Webcast Ljubljanske borze (rezultati 1–3 2020)

Prenesi

2. september

Spletna oddaja | Webcast Ljubljanske borze »Predstavitev slovenskih borznih družb«

Prenesi

15. september

Ljubljana (SLO) Dan investitorjev Ljubljanske in Zagrebške borze v Ljubljani (dogodek je odpadel)

2. december

Spletna oddaja WOOD´s Winter Wonderland: Emerging Europe Conference

Prenesi

9. december

Spletna oddaja Dan investitorjev Ljubljanske in Zagrebške borze

Prenesi

* Predvideni dogodki se lahko med letom spremenijo.

Vprašanja v zvezi z dogodki ali predstavitvami lahko pošljete na: ir@sava-re.si.

Novice

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

17. 5. 2024

Rezultati januar–marec 2024: Zavarovalna skupina Sava dosegla pomembno rast obsega poslovanja in ustvarila 38 mio € dobička pred davki

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}