Med pomembnejšimi področji razvoja v letu 2020 si je skupina zastavila naslednje aktivnosti:

  • v zvezi z digitalno preobrazbo in postavitvijo strank v središče si bo prizadevala, da jim olajša sklepanje in upravljanje zavarovanj ter vlaganje škodnih zahtevkov, prav tako pa bo dan poseben poudarek spletni prisotnosti in mobilnim aplikacijam ter prilagoditvi komunikacije in produktov željam strank;
  • v okviru IT-transformacije bo v letu 2020 dokončala enotno infrastrukturo osnovnega podatkovnega skladišča in začela prenavljati osrednje sisteme, kar vključuje spremembe, nadgradnjo in uvajanje novih IT-rešitev;
  • pri rasti s prevzemi bo ob učinkovitem organskem razvoju nadaljevala prevzemna prizadevanja v dejavnostih in na trgih, kjer je že prisotna, iskala pa bo tudi priložnosti za okrepitev zavarovalne dejavnosti v drugih državah EU.

Rebalans letnega načrta za leto 2020

Letni načrt Zavarovalne skupine Sava za leto 2020

Letni načrt Zavarovalne skupine Sava za leto 2019

Tri ključne razvojne usmeritve Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020–2022

  • Digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče, s čimer bomo izboljšali uporabniško izkušnjo ter prilagodili storitev željam in potrebam strank;
  • IT-transformacija, s čimer bomo razvili sodoben in prožen IT-sistem, kar nam bo omogočilo konkurenčno prednost v prihodnosti;
  • Rast s prevzemi, ki bo strateško in premišljeno dopolnjevala učinkovito organsko rast.

Rebalans strateškega načrta za obdobje 2020–2022

Strateški načrt Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020–2022

Strateški načrt Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2017–2019

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}