Med pomembnejšimi področji razvoja v letu 2022 si je skupina zastavila naslednje aktivnosti:

  • Pri digitalni preobrazbi in postavitvi stranke v središče skupina načrtuje nadaljnji razvoj spletnih rešitev za samooskrbni portal, prodajo storitev in boljšo komunikacijo. Portal bo omogočal boljšo preglednost in dostopnost do podatkov o storitvah oziroma produktih, ki jih stranki zagotavljajo v družbah Zavarovalne skupine Sava. V zvezi s komunikacijskimi kanali in delovnimi procesi bo v ospredju izboljšanje odzivnega časa za pomoč strankam oziroma izvajanje storitev skupine. Skupina bo izpopolnjevala procese, povezane z zbiranjem in obdelavo prejetih podatkov. V ta namen bodo optimizirane tudi vsebine spletnih strani. Izboljšani bodo procesi reševanja škod z večjo dostopnostjo prijavljanja škod in pospešitvijo obravnave škodnih primerov.
  • V okviru IT-prenove je skupina v letu 2021 nadaljevala projekte celovite prenove osrednjih informacijskih sistemov. V letu 2022 se za zavarovalno dejavnost načrtuje zaključek prenove osrednjega podpornega informacijskega sistema hrvaške podružnice Zavarovalnice Sava. Začel pa se bo prenavljati osrednji podporni informacijski sistem za premoženjska in življenjska zavarovanja v Sloveniji in za pozavarovalno dejavnost. Nadaljevalo se bo z optimizacijo in vsebinsko širitvijo podatkovnih skladišč, ki bodo omogočala še boljšo analizo podatkov ter njihovo uporabo za nove regulatorne (MSRP 17) in poslovne namene. Nadaljevale se bodo tudi tehnološko-procesne posodobitve na področju kibernetske varnosti s poudarkom na izobraževanju uporabnikov in stalnem izpopolnjevanju tehničnih zmogljivosti.

SQ-fJv2DO4w

Tri ključne razvojne usmeritve Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020–2022

  • Digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče, s čimer bomo izboljšali uporabniško izkušnjo ter prilagodili storitev željam in potrebam strank;
  • IT-transformacija, s čimer bomo razvili sodoben in prožen IT-sistem, kar nam bo omogočilo konkurenčno prednost v prihodnosti;

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}