Naša vizija
Ustvarjamo k strankam usmerjeno, prilagodljivo in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino.

Bonitetna ocena

Ključne strateške usmeritve Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2023–2027

Postavitev stranke v središče

Postavitev stranke v središče kot temeljna usmeritev iz pretekle strategije, ki jo razvijamo naprej v novem strateškem obdobju, da se stranki, njenim željam in potrebam še bolj približamo

Optimizacija poslovnih procesov

Optimizacija poslovnih procesov zaradi informacijskih, komunikacijskih in organizacijskih sprememb, ki jih zahteva okolje, zakonodaja in naša strateška usmeritev k strankam

Trajnostno delovanje

Trajnostno delovanje, kjer sledimo zakonodaji in lastnim zavezam, da kot skupina delujemo trajnostno v vseh treh ključnih sklopih: glede okolja, družbe in sistema upravljanja

Video izjava predsednika o strateškem razvoju

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}