Med pomembnejšimi področji razvoja v letu 2021 si je skupina zastavila naslednje aktivnosti:

  • v zvezi z digitalizacijo in osredotočenostjo na stranke je skupina v letu 2020 tudi zaradi razmer, vezanih na pandemijo, poskrbela za pospešeno nadaljevanje že začetega uvajanja rešitev za poslovanje na daljavo in v tej smeri nadaljuje tudi v letu 2021. Aktivnosti bodo tako usmerjene v optimizacijo komunikacije s stranko v smislu vsekanalne komunikacije in nadomestitve papirne komunikacije z elektronsko. Ponujene bodo nove digitalne možnosti, kot so razširitev spletne prodaje, oblikovanje informativnih rešitev, naročanje na storitve in razvijanje svetovalnic za izbiro primernega zavarovanja za posamezen segment strank. Dinamika razvoja rešitev bo prilagojena potrebam in zrelosti posameznega trga;
  • v okviru IT-transformacije se je skupina v letu 2020 lotila projektov celovite prenove osrednjih informacijskih sistemov. V letu 2021 se za zavarovalno dejavnost načrtuje zaključek prenove osrednjega podpornega informacijskega sistema hrvaške podružnice Zavarovalnice Sava. Začel pa se bo prenavljati osrednji podporni informacijski sistem za premoženjska zavarovanja v Sloveniji, za pozavarovalno dejavnost in za življenjska zavarovanja v Srbiji. Nadaljevalo se bo z optimizacijo podatkovnih skladišč, ki bodo omogočala še boljšo analizo podatkov ter njihovo uporabo za nove regulatorne (MSRP 17) in poslovne namene. Izvajanje IT-procesov bo skupina nadgradila z uvedbo rešitve za upravljanje IT-storitev (ITSM). Nadaljevale se bodo tudi tehnološko-procesne nadgradnje na področju kibernetske varnosti s poudarkom na izobraževanju uporabnikov;

SQ-fJv2DO4w

Tri ključne razvojne usmeritve Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020–2022

  • Digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče, s čimer bomo izboljšali uporabniško izkušnjo ter prilagodili storitev željam in potrebam strank;
  • IT-transformacija, s čimer bomo razvili sodoben in prožen IT-sistem, kar nam bo omogočilo konkurenčno prednost v prihodnosti;

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}