Deleži glasovalnih pravic so drugačni od lastniških deležev v shemi pri družbah Sava Infond (Zavarovalnica Sava 15,2 %, Sava Re 84,8 %) in DCB (50 %).

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}