21. 8. 2020

Agencija za zavarovalni nadzor priporoča zadržanje izplačila dividend tudi po 1. 10. 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

Sava Re obvešča javnost, da je v zvezi s priporočilom Agencije za zavarovalni nadzor (Agencija) z dne 31. marca 2020 in  njenim pozivom za zadržanje izplačila dividend z dne 20. maja 2020, 20. avgusta 2020 prejela nov dopis, s katerim Agencija vsem zavarovalnicam, pozavarovalnicam in pokojninskim družbam priporoča, da tudi po izteku roka moratorija (tj. 1. oktober 2020) zadržijo izplačilo dividend, ne prevzemajo nepreklicnih zavez za izplačilo dividend ter se vzdržijo odkupov lastnih delnic, namenjenih nagrajevanju delničarjev, dokler ne bodo izdana mnenja revizorjev k letnim poročilom za leto 2020.

Agencija namreč ugotavlja, da je situacija glede širjenja epidemije covid-19 in njenega vpliva na gospodarstvo in zavarovalniški sektor še vedno negotova. Določena tveganja so se s pojavom epidemije povečala, nastala so tudi nekatera nova, vendar trenutna negotovost glede nadaljnjega razvoja epidemije ne omogoča ustrezne ocene teh tveganj.

Obenem se Agencija zaveda, da je poslovanje subjektov nadzora, zaradi njihovih različnih poslovnih modelov, različno prizadeto. Če kateri od subjektov nadzora ne bo ravnal v skladu s priporočilom, mora o tem obvestiti Agencijo pred nameravanim izplačilom dividend. V obvestilu mora subjekt nadzora svojo odločitev in razloge zanjo kvalitativno in kvantitativno utemeljiti na predhodno izvedenih zanesljivih rezultatih testiranja izjemnih situacij z natančno navedenimi predpostavkami stresnega testa in z izračuni vplivov na sredstva, obveznosti ter razpoložljivi kapital in kapitalsko ustreznost subjekta nadzora.

 

Pripeti dokumenti:

Dopis Agencije za zavarovalni nadzor

Novice

25. 5. 2021

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 37. skupščine, ki je potekala 25.

Preberite več

20. 5. 2021

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

20. 5. 2021

Rezultati za obdobje januar–marec 2021: Čisti dobiček dosegel 23,5 milijona evrov, kar je 44,3 % načrtovanega za leto 2021

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}