26. 8. 2020

Obvestilo o nameri uprave, da na AZN poda utemeljitev zmožnosti izplačila dividende

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

 

V zvezi s priporočilom Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) glede zadržanja izplačila dividend, ki ga je Sava Re, d.d., javno objavila dne 21. 8. 2020 (v nadaljevanju: priporočilo), družba obvešča javnost, da bo, skladno z možnostjo, predvideno v priporočilu, in v skladu z zahtevami, navedenimi v priporočilu, na Agencijo naslovila obvestilo, s katerim bo kvalitativno in kvantitativno utemeljila svojo namero za izplačilo dividende za leto 2019. Agencija bo nato, kakor navaja v priporočilu, obvestilo preučila v skladu z zakonom in sprejela ustrezne ukrepe. V kolikor Agencija ne bo imela zadržkov glede izplačila dividende, bo uprava ob soglasju nadzornega sveta sklicala skupščino za izplačilo dividende, pri čemer bi izplačilo dividende predvidoma izvedli še v letošnjem letu.

Novice

25. 5. 2021

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 37. skupščine, ki je potekala 25.

Preberite več

20. 5. 2021

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

20. 5. 2021

Rezultati za obdobje januar–marec 2021: Čisti dobiček dosegel 23,5 milijona evrov, kar je 44,3 % načrtovanega za leto 2021

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}