7. 4. 2020

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje...

Preberite več

1. 4. 2020

Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnice pozvala k zadržanju izplačila dividend

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo: Sava Re obvešča javnost, da je 31.

Preberite več

26. 3. 2020

Odziv na objave v medijih

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje...

Preberite več

26. 3. 2020

Revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na podlagi 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana...

Preberite več

26. 3. 2020

Sprememba finančnega koledarja za leto 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo: Sava Re, d.d.

Preberite več

26. 3. 2020

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo: Uprava in nadzorni...

Preberite več

19. 3. 2020

Zaključen postopek nakupa deleža v Diagnostičnem centru Bled

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

16. 3. 2020

Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19

Skladno s kriznim načrtom družbe je skupina za neprekinjeno poslovanje, ki poroča neposredno upravi družbe, pozorno in tekoče spremljala hitro spreminjajoče razmere...

Preberite več

16. 3. 2020

Zavarovalna skupina Sava vzpostavila ukrepe za neprekinjeno poslovanje med pandemijo

Skladno z ukrepi Vlade republike Slovenije, ki do nadaljnjega zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve, in skladno s priporočili stroke za ustavitev javnega...

Preberite več

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}