23. 4. 2021

Objava popravka sklica 37. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi s

  1. skupščino delničarjev Save Re, d.d., Ljubljana,

ki bo v torek, 25. 5. 2021, ob 15. uri v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

objavlja popravek, in sicer se v poglavju »Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice« v 1. odstavku v zadnji vrstici beseda »četrtega« pravilno glasi »sedmega«.

Čistopis popravljenega sklica 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je pripet.

Popravek sklica in čistopis 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., se 23. 4. 2021 objavi v spletni izdaji  Delo, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si). Popravek sklica in čistopis 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., bo v tiskani izdaji časopisa Delo objavljen 24. 4. 2021.


Priponka:
Čistopis popravljenega sklica 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Novice

10. 5. 2021

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na 37. skupščini

Skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb Sava Re, d.d., sporoča, da je 3. 5. 2021 prejela najavo organiziranega zbiranja...

Preberite več

5. 5. 2021

Nasprotni predlog sklepa 37. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi s 37.

Preberite več

23. 4. 2021

Objava popravka sklica 37. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi s skupščino delničarjev Save Re, d.d., Ljubljana, ki bo v ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}