23. 4. 2021

Objava popravka sklica 37. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi s

  1. skupščino delničarjev Save Re, d.d., Ljubljana,

ki bo v torek, 25. 5. 2021, ob 15. uri v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

objavlja popravek, in sicer se v poglavju »Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice« v 1. odstavku v zadnji vrstici beseda »četrtega« pravilno glasi »sedmega«.

Čistopis popravljenega sklica 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je pripet.

Popravek sklica in čistopis 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., se 23. 4. 2021 objavi v spletni izdaji  Delo, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si). Popravek sklica in čistopis 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., bo v tiskani izdaji časopisa Delo objavljen 24. 4. 2021.


Priponka:
Čistopis popravljenega sklica 37. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}