25. 5. 2021

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 37. skupščine, ki je potekala 25. 5. 2021, z začetkom ob 15. uri, v dvorani Janus Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Na današnji 37. skupščini delničarjev so delničarji potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da se dobiček v višini 13.173.041,60 evra uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,85 evra bruto na delnico in se bo 10. 6. 2021 izplačala delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021. Višina dividende je skladna s priporočili Agencije za zavarovalni nadzor in ne ogroža finančnega položaja oziroma solventnosti in likvidnosti družbe ali skupine.

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu.

Delničarji so se tudi seznanili z letnim poročilom za leto 2020.

Zaradi poteka mandata treh članov nadzornega sveta so bili na skupščini za mandatno obdobje štirih let izvoljeni trije člani nadzornega sveta: Keith William Morris, Matej Gomboši in Klemen Babnik. Uprava Save Re čestita novoizvoljenim članom nadzornega sveta in jim želi uspešno delovanje.

Uprava je na seji skupščine predstavila tudi odgovore na prejeta vprašanja delničarjev, ki jih bo družba objavila tudi na svoji spletni strani.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini sta bili k točki 3.1 dnevnega reda napovedani izpodbojni tožbi dveh delničarjev

  • Andrej Osterc, Ljubljana,
  • VZMD, Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

 

Priponka:

Sklepi 37. skupščine delničarjev

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}