21. 5. 2020

Ukrep Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo: Agencija za zavarovalni nadzor je...

Preberite več

19. 5. 2020

Rezultati 1–3/2020: 15,1-odstotna rast kosmatih premij kljub oteženemu sklepanju zavarovanj v marcu

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

19. 5. 2020

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

15. 5. 2020

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi z izvedbo 36. skupščine delničarjev Save Re, d.d.

Preberite več

7. 5. 2020

Nasprotni predlog sklepa 36. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi s   skupščino...

Preberite več

17. 4. 2020

Ocena vpliva COVID-19 na poslovanje Zavarovalne skupine Sava v letu 2020 kaže na visoko pričakovano poslovno in kapitalsko odpornost skupine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

17. 4. 2020

Sprememba finančnega koledarja za leto 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., objavlja to sporočilo: Sava Re, d.d., obvešča javnost o spremembi...

Preberite več

17. 4. 2020

Objava sklica 36. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 36. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

14. 4. 2020

Odpoved delu prejemkov nadzornega sveta

Za blažitev finančnih posledic epidemije COVID-19, so se vsi člani nadzornega sveta in zunanji člani komisij nadzornega sveta Save Re odločili za enega izmed...

Preberite več

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}