2. 8. 2021

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., je 23. 7. 2021 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2021/28637 z dne 23. 7. 2021.

V skladu s sklepom št Srg 2021/28637 se v sodni register z dnem 16. 7. 2021 vpiše izbris naslednjih članov nadzornega sveta Save Re, d.d.: Keith William Morris, Mateja Lovšin Herič in Andrej Kren.

Na podlagi sklepa sodišča so s 17. 7. 2021 v sodni register kot člani nadzornega sveta Save Re, d.d., za štiriletno mandatno obdobje vpisani Keith William Morris, Matej Gomboši in Klemen Babnik.

Sava Re, d.d., je 27. 7. 2021 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2021/29043 z dne 26. 7. 2021.

V skladu z navedenim sklepom se v sodni register z dnem 20. 7. 2021 vpiše Davor I. Gjivoje, jr., na mesto predsednika nadzornega sveta in Keith William Morris na mesto namestnika predsednika nadzornega sveta Sava Re, d.d.

Novice

16. 1. 2023

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 16. 1.

Preberite več

22. 12. 2022

Strategija za obdobje 2023–2027 in Načrt poslovanja za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

15. 12. 2022

Save Re imenovala Davida Benedeka za dodatnega člana uprave

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:   Nadzorni svet Save...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}