2. 8. 2021

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., je 23. 7. 2021 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2021/28637 z dne 23. 7. 2021.

V skladu s sklepom št Srg 2021/28637 se v sodni register z dnem 16. 7. 2021 vpiše izbris naslednjih članov nadzornega sveta Save Re, d.d.: Keith William Morris, Mateja Lovšin Herič in Andrej Kren.

Na podlagi sklepa sodišča so s 17. 7. 2021 v sodni register kot člani nadzornega sveta Save Re, d.d., za štiriletno mandatno obdobje vpisani Keith William Morris, Matej Gomboši in Klemen Babnik.

Sava Re, d.d., je 27. 7. 2021 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2021/29043 z dne 26. 7. 2021.

V skladu z navedenim sklepom se v sodni register z dnem 20. 7. 2021 vpiše Davor I. Gjivoje, jr., na mesto predsednika nadzornega sveta in Keith William Morris na mesto namestnika predsednika nadzornega sveta Sava Re, d.d.

Novice

17. 11. 2023

Finančni koledar za leto 2024

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja to obvestilo: Sava Re, d.d.

Preberite več

17. 11. 2023

Politika upravljanja Save Re, d.d.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

17. 11. 2023

Rezultati januar–september 2023: Zavarovalna skupina Sava dosegla visoko rast obsega poslovanja in ustvarila več kot 45 mio € poslovnega izida pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}