18. 2. 2009

Obvestilo o nemotenem poslovanju v Makedoniji

Sava Re obvešča javnost, da aretacija dveh zaposlenih družbe Sava Tabak nikakor ni povezana s poslovanjem makedonske zavarovalnice Sava Tabak ali katerekoli druge članice skupine Sava Re.

Preberite več

17. 2. 2009

Sava Re bo posredno pridobila večinski delež dveh hrvaških zavarovalnic

Sava Re je od Hrvaške Agencije za nadzor finančnih storitev prejela dovoljenji za posredno pridobitev kvalificiranega lastniškega deleža preko 50% v družbah Velebit Osiguranje, d. d., Zagreb in Velebit životno osiguranje, d. d., Zagreb.

Preberite več

13. 2. 2009

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 22. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v ponedeljek, 16. 3. 2009, ob 13.00 uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Preberite več

12. 2. 2009

Obvestilo o seji Nadzornega sveta Save Re

Dne 12. februarja 2009 je potekala 34. seja nadzornega sveta družbe.

Preberite več

9. 2. 2009

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Pozavarovalnica Sava, d. d. je 6. 2. 2009 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe zastopanja družbe, št. sklepa Srg 2009/3088 z dne 4. 2. 2009.

Preberite več

23. 1. 2009

Finančni koledar za leto 2009

Družba Pozavarovalnica Sava, d. d. objavlja Finančni koledar za leto 2009, ki se nahaja v pripetem dokumentu.

Preberite več

9. 1. 2009

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Pozavarovalnica Sava, d. d. je 9. 1. 2009 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe zastopanja družbe, št. sklepa Srg 2008/42889 z dne 8. 1. 2009.

Preberite več

5. 1. 2009

Z delom je pričela nova uprava Save Re

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Dne 4. 11. 2008 je nadzorni svet Save Re imenoval novo upravo v sestavi mag. Zvonko Ivanušič, predsednik in Srečko Čebron, Jošt Dolničar in mag. Maja Krumberger člani uprave. Trije novo imenovani člani (vsi razen mag. Ivanušiča) morajo pri Agenciji za zavarovalni nadzor pridobiti dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave. Do konca poslovnega leta 2008 je dovoljenje pridobil Jošt Dolničar, tako da je z dnem imenovanja oziroma z 31. 12. 2008 pričela delovati nova uprava v sestavi mag. Zvonko Ivanušič in Jošt Dolničar.

Preberite več

25. 11. 2008

Objava podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., družba SAVA RE, d. d., Ljubljana objavlja podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2008.

Preberite več

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}