14. 4. 2008

Potekala je 20. skupščina družbe Pozavarovalnica Sava

Danes je potekala 20. skupščina Pozavarovalnice Sava. Skupščina je upravo družbe pooblastila, da po vpisu spremembe statuta v sodni register s soglasjem nadzornega sveta družbe in brez dodatnega sklepa skupščine poveča osnovni kapital.

Preberite več

13. 3. 2008

Sklic 20. skupščine družbe

Sklic 20. seje skupščine družbe Spremenjeni statut Utemeljitev spremembe statuta

Preberite več

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}