Finančni koledar

Predviden datum objave/dogodka*Vrsta objave/dogodka
22. februar 2018Tiho obdobje
9. marec 2018Objava Nerevidiranih konsolidiranih izkazov skupine Sava Re za poslovno leto 2017
5. april 2018Objava izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
5. april 2018Objava Revidiranega letnega poročila skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2017
12. april 2018Objava sklica 34. seje skupščine delničarjev Save Re, d.d.
7. maj 2018Objava Poročila o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2017
10. maj 2018Tiho obdobje
24. maj 2018Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Sava Re in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–marec 2018
29. maj 2018Zasedanje 34. seje skupščine delničarjev in objava sklepov 34. seje skupščine Save Re, d.d.
18. junij 2018Objava Poročila o solventnosti in finančnem položaju skupine Sava Re, d.d., za leto 2017
16. avgust 2018Tiho obdobje
31. avgust 2018Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Sava Re in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–junij 2018
6. november 2018Tiho obdobje
21. november 2018Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Sava Re in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–september 2018

* Navedeni datumi so predvideni in se tekom leta lahko spremenijo.

Dokumenti

Vprašanja in komentarje o delnici Save Re, d.d., nam lahko sporočite na mail: