Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Finančni koledar

Predviden datum objave/dogodka*Vrsta objave/dogodka
6. januar 2020Objava povzetka strategije Zavarovalne skupine Sava za poslovna leta 2020-2022
13. februar 2020Tiho obdobje (do 27. marca 2020)
28. februar 2020Objava nerevidiranih konsolidiranih izkazov Zavarovalne skupine Sava za poslovno leto 2019
26. marec 2020Objava revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2019
26. marec 2020Objava izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
7. april 2020Objava Poročila o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2019
17. april 2020Objava sklica 36. seje skupščine delničarjev Save Re, d.d.
4. maj 2020Tiho obdobje (do 18. maj 2020)
19. maj 2020Objava poročila o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2019
19. maj 2020Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–marec 2020
21. maj 2020Zasedanje 36. seje skupščine delničarjev in objava sklepov 36. skupščine delničarjev Save Re, d.d.
6. avgust 2020Tiho obdobje (do 20. avgust 2020)
20. avgust 2020Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–junij 2020
5. november 2020Tiho obdobje (do 19. november 2020)
20. november 2020Objava Finančnega koledarja 2021
20. november 2020Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–september 2020

* Navedeni datumi so predvideni in se tekom leta lahko spremenijo.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami podatkov o poslovanju. V tihih obdobjih Sava Re, d.d., javnosti ne posreduje informacij o poslovanju.

Dokumenti