Finančni koledar

Predviden datum objave/dogodka*Vrsta objave/dogodka
21. februar 2019Tiho obdobje (do 7. marca 2019)
8. marec 2019Objava nerevidiranih konsolidiranih izkazov skupine Sava Re za poslovno leto 2018
4. april 2019Objava izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
4. april 2019Objava revidiranega letnega poročila skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2018
8. april 2019Objava sklica 35. seje skupščine delničarjev Save Re, d.d.
19. april 2019Objava Poročila o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2018
1. maj 2019Tiho obdobje (do 15. maja 2019)
16. maj 2019Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Sava Re in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–marec 2019
21. maj 2019Zasedanje 35. seje skupščine delničarjev in objava sklepov 35. seje skupščine Save Re, d.d.
3. junij 2019Objava Poročila o solventnosti in finančnem položaju skupine Sava Re za leto 2018
7. avgust 2019Tiho obdobje (do 21. avgusta 2019)
22. avgust 2019Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Sava Re in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–junij 2019
7. november 2019Tiho obdobje (do 21. novembra 2019)
22. november 2019Objava Finančnega koledarja 2020
22. november 2019Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Sava Re in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–september 2019

* Navedeni datumi so predvideni in se tekom leta lahko spremenijo.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami podatkov o poslovanju. V tihih obdobjih Sava Re, d.d., javnosti ne posreduje informacij o poslovanju.

Dokumenti