17. 5. 2024

Rezultati januar–marec 2024: Zavarovalna skupina Sava dosegla pomembno rast obsega poslovanja in ustvarila 38 mio € dobička pred davki

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo:

 

  • Obseg poslovanja medletno zrasel za 18,4 % na 307,8 mio €
  • Ugodno škodno dogajanje v obdobju
  • Dobiček pred obdavčitvijo medletno zrasel za 56,5 % na 38,0 mio €
  • Donosnost lastniškega kapitala 18,0 %
  • Solventnostni količnik v razponu 193–199 %

 

Obseg poslovanja je skupina povečala pri vseh odsekih poslovanja, skupno za 18,4 % na 307,8 milijona EUR. K temu je največ prispevala rast kosmatih premij tako pri premoženjskih (v EU 17,9 %, zunaj EU 18 %) kot tudi življenjskih zavarovanjih (v EU 23,1 %, zunaj EU 12,3 %), visoko rast pa je dosegel tudi odsek pozavarovanja (15,8 %). Rast je bila dosežena s cenovnimi prilagoditvami, pa tudi z nadaljnjo stabilno rastjo števila prodanih zavarovanj. Zelo uspešno je posloval tudi odsek pokojnine in upravljanje premoženja, kjer je bila dosežena 18,7-odstotna rast prihodkov.

Čisti poslovni izid je znašal 29,8 milijona EUR, kar predstavlja kar 48,3-odstotno rast glede na enako obdobje lani. Rast je bila poleg večjih zavarovalnih prihodkov tudi posledica izrazito ugodnega škodnega dogajanja v odsekih pozavarovanje in premoženje, kjer ni bilo večjih škod ali naravnih nesreč, ki so del običajnega škodnega dogajanja vsako leto in jih skupina zato tudi vgradi v svoj letni načrt poslovanja. Posledično so odhodki za škode ostali približno na enaki ravni kot v primerljivem obdobju lani, kombinirani količnik pa je znašal izjemno ugodnih 83,8 %, za katerega pa ni pričakovati, da bi do konca leta ostal na tako ugodni ravni. K višjemu poslovnemu izidu je prispeval tudi boljši finančni rezultat (višji za 39,4 %) zaradi obrestnih prihodkov kot posledica investiranja sredstev iz tekočega poslovanja in reinvestiranja naložb po višjih obrestnih merah. Čisti poslovni izid je zvišal anualizirano donosnost lastniškega kapitala na 18,0 %.

Solventnostni količnik, ki je ocenjen med 193 % in 199 %, kaže, da skupina ostaja dobro kapitalizirana. Sestava zahtevanega solventnostnega kapitala (SCR) po posameznih sklopih tveganj se glede na konec leta 2023 ni pomembno spremenila. Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023 je bilo objavljeno 17. 5. 2024.

 

Kljub izredno ugodnemu prvemu četrtletju skupina ostaja izpostavljena večjim škodam in večji škodni pogostosti, pa tudi nestanovitnosti finančnih trgov, kar vse lahko vpliva na razvoj rezultatov poslovanja skupine v nadaljevanju leta.

 

Priponki:

Ključni podatki o poslovanju 1-3 2024

Predstavitev rezultatov 1-3 2024

Novice

4. 6. 2024

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}