7. 10. 2019

Sava Re, d.d., preverja možnosti za izdajo podrejene obveznice

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje, Sava Re, d.d., obvešča javnost, da preverja možnosti za izdajo podrejene obveznice z namenom optimizacije kapitalske strukture Zavarovalne skupine Sava.

Družba bo sprejela odločitev o izdaji podrejene obveznice po preveritvi tržnih pogojev.

Informacija ne predstavlja javne ponudbe obveznic v smislu Zakona o trgu finančnih instrumentov niti ne predstavlja nikakršne obveznosti pozavarovalnice za izvedbo izdaje obveznic.

Predstavitev Zavarovalne skupine Sava je pripeta.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Save Re, d.d., https://www.sava-re.si/si/ od 7. 10. 2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Predstavitev Zavarovalne skupine Sava

Novice

1. 7. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 30. 6.

Preberite več

19. 6. 2020

Peter Skvarča novi član uprave Save Re

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja naslednje...

Preberite več

18. 6. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 18. 6.

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}