Skupina Sava Re

Sava Re je prodorna slovenska zavarovalna skupina, ki je prisotna na več kot 100 zavarovalnih in pozavarovalnih trgih sveta. Ključne odlike družbe Sava Re so 40-letna tradicija, mednarodno priznan ugled ter uspešnost in stabilnost poslovanja. Družba nudi pozavarovalne storitve več kot 200 partnerjem po vsem svetu. Na področju zavarovalništva ima Sava Re v lasti več zavarovalnih in nezavarovalnih družb ter je ena večjih zavarovalnih skupin na območju Jugovzhodne Evrope. 

 

Za vlagatelje

Tečajnica POSR LJSE:POSR

      16,00     2,56 %

2019-2-18

  Finančni koledar

 21. februar 2019  Tiho obdobje (do 7. marca 2019)

 8. marec 2019  Objava nerevidiranih konsolidiranih izkazov skupine Sava Re za poslovno leto 2018

 4. april 2019  Objava izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

  Predstavitve

  Podrobne finančne predstavitve

  Finančna poročila

  Poročilo o poslovanju 1-9 2018 [.pdf, 3,07 MB]

  Poročilo o poslovanju 1-6 2018 [.pdf, 3,04 MB]

  Poročilo o poslovanju 1-3 2018 [.pdf, 2,97 MB]

  Bonitetna ocena

  e-Novice

  Prijavite se na e-novice

 

Prisotni smo