Skupina Sava Re

Sava Re je prodorna slovenska zavarovalna skupina, ki je prisotna na več kot 100 zavarovalnih in pozavarovalnih trgih sveta. Ključne odlike družbe Sava Re so 40-letna tradicija, mednarodno priznan ugled ter uspešnost in stabilnost poslovanja. Družba nudi pozavarovalne storitve več kot 200 partnerjem po vsem svetu. Na področju zavarovalništva ima Sava Re v lasti več zavarovalnih in nezavarovalnih družb ter je ena večjih zavarovalnih skupin na območju Jugovzhodne Evrope. 

 

Za vlagatelje

Tečajnica POSR LJSE:POSR

      17,20     -2,27 %

2019-4-18

  Finančni koledar

 1. maj 2019  Tiho obdobje (do 15. maja 2019)

 16. maj 2019  Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Sava Re in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–marec 2019

 21. maj 2019  Zasedanje 35. seje skupščine delničarjev in objava sklepov 35. seje skupščine Save Re, d.d.

  Predstavitve

  Podrobne finančne predstavitve

  Finančna poročila

  Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2018 (SFCR) [.pdf, 2,58 MB]

  Revidirano letno poročilo skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2018 [.pdf, 14,78 MB]

  Poročilo o poslovanju 1-9 2018 [.pdf, 3,07 MB]

  Poročilo o poslovanju 1-6 2018 [.pdf, 3,04 MB]

  Poročilo o poslovanju 1-3 2018 [.pdf, 2,97 MB]

  Bonitetna ocena

  e-Novice

  Prijavite se na e-novice

 

Prisotni smo