Skupina Sava Re

Sava Re je prodorna slovenska zavarovalna skupina, ki je prisotna na več kot 100 zavarovalnih in pozavarovalnih trgih sveta. Ključne odlike družbe Sava Re so 40-letna tradicija, mednarodno priznan ugled ter uspešnost in stabilnost poslovanja. Družba nudi pozavarovalne storitve več kot 200 partnerjem po vsem svetu. Na področju zavarovalništva ima Sava Re v lasti 7 zavarovalnic in pokojninsko družbo ter je ena večjih zavarovalnih skupin na območju Jugovzhodne Evrope. 

 

Za vlagatelje

Pogled v trenutno stanje POSR LJSE:POSR

      17,90     0,56 %

Zadnja posodobitev: 2018-4-24 11:36
Podprto s strani www.mojdenar.com

  Finančni koledar

 7. maj 2018  Objava Poročila o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2017

 10. maj 2018  Tiho obdobje

 24. maj 2018  Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Sava Re in računovodskih izkazov Save Re, d.d., za obdobje januar–marec 2018

  Predstavitve

  Podrobne finančne predstavitve

  Finančna poročila

  Revidirano letno poročilo skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2017 [.pdf, 5,46 MB]

  Poročilo o poslovanju 1-9 2017 [.pdf, 2,81 MB]

  Poročilo o poslovanju 1-6 2017 [.pdf, 2,63 MB]

  Poročilo o poslovanju 1-3 2017 [.pdf, 2,63 MB]

  Bonitetna ocena

  e-Novice

  Prijavite se na e-novice

 

Prisotni smo