22. 8. 2019

Zavarovalna skupina Sava v prvem polletju 2019 ustvarila 22,6 milijona evrov čistega dobička, poslovanje skladno z načrti

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za prvo polletje 2019. 

Visoka rast premij, večja stroškovna učinkovitost, višji donosi finančnih naložb in ugodno škodno dogajanje v Sloveniji so vplivali na rast čistega dobička. Izvedeni prevzemi družb omogočajo razvoj skupine v smeri povečevanja tržnih deležev v zavarovalni dejavnosti in krepitve dejavnosti upravljanja premoženja.

9,1-odstotna rast kosmate premije

Kosmate premije so znašale 336,8 milijona evrov, kar je 9,1 odstotka več kot v istem obdobju lani. Rast kosmatih premij izvira iz premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (9,5-odstotna rast), premoženjskih zavarovanj v tujini (18,2-odstotna rast), pozavarovanj (6,6-odstotna rast), življenjskih zavarovanj v Sloveniji (1,5-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj v tujini (8,2-odstotna rast). S tem je skupina v prvem polletju zbrala 60,7 odstotka načrtovane premije za leto 2019.

Boljša stroškovna učinkovitost in razmeroma ugodno škodno dogajanje

Na večjo poslovno uspešnost je vplivala večja stroškovna učinkovitost skupine, saj se je čisti stroškovni količnik zavarovalnega dela v prvem polletju glede na isto obdobje lani izboljšal za 1,8 odstotne točke, kar je predvsem posledica hitrejše rasti premij od stroškov. Poleg tega skupina v prvem polletju ni imela večjih škod – za razliko od istega obdobja lani, ko so nastale večje škode zaradi vremenskih ujm v Sloveniji – kar je vplivalo na izboljšanje čistega škodnega količnika v letu 2019.

Čisti dobiček skladen z načrti

Zavarovalna skupina Sava je v prvem polletju leta ustvarila 22,6 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je 52,5 odstotka načrtovanega za leto 2019 in za 59,3% več od doseženega v enakem obdobju lani. Donosnost lastniškega kapitala, prilagojena na letno raven, je znašala 12,5 odstotka.

Krepitev tržnega položaja tudi s prevzemi

Zavarovalna skupina Sava ob učinkoviti organski rasti uspešno nadaljuje uresničevanje začrtane strategije tudi glede rasti s prevzemi. Potem ko je letos februarja Zavarovalnica Sava prevzela zavarovalnici ERGO osiguranje, d.d., in ERGO životno osiguranje, d.d., na Hrvaškem, je Sava Re junija pridobila 85-odstotni delež v družbi Sava Infond, s čimer so družbe v Zavarovalni skupini Sava pridobile 100 odstotkov glasovalnih pravic te družbe. Podpisana je bila tudi pogodba za nakup družbe Diagnostični center Bled, d.o.o., katerega končni cilj je udeležba preko družbe ZTSR, d.o.o.

Dokument Nerevidirano poročilo o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar−junij 2019 ter predstavitev za vlagatelje sta pripeta.

Predstavitev za vlagatelje 1-6 2019

Nerevidirano poročilo o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar−junij 2019

Novice

1. 7. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 30. 6.

Preberite več

19. 6. 2020

Peter Skvarča novi član uprave Save Re

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja naslednje...

Preberite več

18. 6. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 18. 6.

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}