ZS Svetovanje

Naziv: ZS Svetovanje, storitve zavarovalnega zastopanja, d.o.o.
Sedež Betnavska cesta 2, 2000 Maribor
Matična številka: 2154170000
Vrsta dejavnosti: dejavnost zavarovalniških agentov
Osnovni kapital: 188.763 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Zavarovalnica Sava: 100,0 %
Organi družbe: direktor:
  • Aljaž Kos 
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: /