Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

ZS Svetovanje, d.o.o.

Naziv: ZS Svetovanje, storitve zavarovalnega zastopanja, d.o.o.
Sedež: Betnavska cesta 2, 2000 Maribor
Matična številka: 215417
Vrsta dejavnosti: dejavnost zavarovalniških agentov
Osnovni kapital: 327.263 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Zavarovalnica Sava: 100,0 %
Organi družbe: direktor:
  • Aljaž Kos 
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: /