Zavarovalnica Sava, d.d.

Naziv: Zavarovalnica Sava, d.d.
Sedež Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor
Matična številka: 5063400
Vrsta dejavnosti: 65.120 dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
Osnovni kapital: 68.417.377,44  EUR 
Delež ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: uprava
  • predsednik - mag. David Kastelic
  • namestnik predsednika uprave - Primož  Močivnik
  • član - Rok Moljk
  • član in delavski direktor - Robert Ciglarič
nadzorni svet
  • predsednik - Jošt Dolničar (pred.), Polona Pirš Zupančič, Janez Komelj, Pavel Gojkovič, Aleš Perko (predstavnik zaposlenih), Branko Beranič (predstavnik zaposlenih) 
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: www.zav-sava.si