TBS Team 24 d.o.o.

Naziv: TBS Team 24 podjetje za storitvene dejavnosti in trgovino d.o.o.
Sedež Ljubljanska ulica 42, 2000 Maribor
Matična številka: 5946948000
Vrsta dejavnosti: klicni center
Osnovni kapital:  
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 75,0 %
Organi družbe: Direktor:
  • Edvard Hojnik
Upravljavske povezave: odvisna družba
Spletna stran: www.tbs-team24.com