Sava životno osiguranje (SRB)

Naziv: SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE akcionarsko društvo za osiguranje, Beograd
Sedež Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, PAK 116117, Srbija
Matična številka: 20482443
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov življenjskih zavarovanj
Osnovni kapital: 4.838.286 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: uprava
  • Bojan Mijailović (pred.), Zdravko Jojić 

nadzorni odbor

  • Polona Pirš Zupančič (pred.), Pavel Gojkovič, Milan Jelićić 
Upravljavske povezave: odvisna zavarovalnica
Spletna stran: www.sava-zivot.rs