Sava životno osiguranje, a.d.o.

Naziv: Sava životno osiguranje, a.d.o.
Sedež Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija
Matična številka: 20482443
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov življenjskih zavarovanj
Osnovni kapital: 4.838.286 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: Uprava:
  • Bojan Mijailović (pred.), Zdravko Jojić 

Nadzorni odbor

  • Polona Pirš Zupančič (pred.), Pavel Gojkovič, Milan Jelićić 
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: www.sava-zivot.rs