Sava Station

Naziv: Društvo za tehničko ispituvanje i analiza na motorni vozila SAVA STEJŠN DOOEL Skopje
Sedež Zagrebska  br. 28 A, 1000 Skopje, Makedonija
Matična številka: 7005350
Vrsta dejavnosti:
tehnično preizkušanje in analize
Osnovni kapital: 199.821 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava osiguruvanje: 100,0 %
Organi družbe: direktor:
  • Ilija Nikolovski
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: /