Sava osiguruvanje a.d.

Naziv: Sava osiguruvanje a.d. Skopje
Sedež Ulica Zagrebška br. 28 A, 1000 Skopje, Makedonija
Matična številka: 4778529
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov neživljenskih zavarovanj
Osnovni kapital: 3.820.077 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 92,57 % 
Organi družbe: izvršna direktorja
  • Ilo Ristovski, Melita Gugulovska 
generalni direktor
  • Peter Skvarča
odbor direktorjev
  • predsednik - Rok Moljk
  • člani - Polona Pirš Zupančič, Milan Viršek, Janez Jelnikar
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: mk.sava.insure