Sava neživotno osiguranje a.d.o.

Naziv: Sava neživotno osiguranje, a.d.o.
Sedež Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija
Matična številka: 17407813
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov neživljenjskih zavarovanj
Osnovni kapital: 6.665.393 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe:

uprava

  • Milorad Bosnić (pred.), Aleksandar Ašanin

nadzorni svet

  • Jošt Dolničar (pred.), Nebojša Šćekić, Josif Jusković
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: www.sava-osiguranje.rs