Sava osiguranje a.d.

Naziv: Sava osiguranje a.d.
Sedež P.C. Kruševac - Rimski trg 70, 81000 Podgorica, Črna gora
Matična številka: 02303388
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov neživljenskih zavarovanj
Osnovni kapital: 4.033.303 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: izvršni direktor
  • Nebojša Ščekić
odbor direktorjev
  • Milan Viršek (pred.), Jošt Dolničar, Edita Rituper
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: www.sava.co.me