Sava Infond, d.o.o.

Naziv: Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Sedež: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenija
Matična številka: 5822416
Vrsta dejavnosti: upravljanje finančnih skladov
Osnovni kapital: 1.460.524 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 85,0 % 
Zavarovalnica Sava: 15,0 %
Organi družbe: uprava:
  • Matjaž Lorenčič (pred.), Samo Stonič
nadzorni svet:
  • Marko Jazbec (pred.), Polona Pirš Zupančič, Jure Košir, Primož Močivnik, Miha Pahulje
Upravljavske povezave: neposredno odvisna družba 
Spletna stran: www.infond.si