Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Sava Re, d.d.

Naziv: Sava Re, d.d.
Sedež: Dunajska 56, 1001 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 5063825
Vrsta dejavnosti: pozavarovalnica
Osnovni kapital: 71.856.376 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: /
Organi družbe: uprava:
  • Marko Jazbec (pred.), Srečko Čebron, Jošt Dolničar, Polona Pirš Zupančič 
nadzorni svet:
  • Mateja Lovšin Herič (pred.), Keith W. Morris, Andrej Kren, Davor I. Gjivoje, Gorazd A. Kunstek, Mateja Živec 
Upravljavske povezave: obvladujoča družba
Spletna stran: www.sava-re.si