Sava Re , d.d.

Naziv: Sava Re, d.d.
Sedež Dunajska 56, 1001 Ljubljana 
Matična številka: 5063825
Vrsta dejavnosti: 65.200 dejavnost pozavarovanja
Osnovni kapital: 71.856.376 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: /
Organi družbe: uprava
  • predsednik - Marko Jazbec
  • član - Jošt Dolničar
  • član - Srečko Čebron
  • članica - Polona Pirš Zupančič 
nadzorni svet
  • predsednica - Mateja Lovšin Herič (pred.), Keith W. Morris (namestnik predsednice), Andrej Kren, Davor I. Gjivoje, Gorazd A. Kunstek, Mateja Živec 
Upravljavske povezave: nadrejena družba - pozavarovalnica
Spletna stran: www.sava-re.si