ORNATUS KC

Naziv: ORNATUS klicni center, podjetje za posredovanje telefonskih klicev, d.o.o.
Sedež Karantanska ulica 35, 2000 Maribor
Matična številka: 6149065000
Vrsta dejavnosti: dejavnost klicnih centrov
Osnovni kapital: 11.000 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: ZS Svetovanje: 100,0 %
Organi družbe: direktor:
  • Gregor Štangelj
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: /