Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Sava penzisko a.d.

Naziv: Sava penzisko društvo a.d.
Sedež: Ul. Majka Tereza 1, 1000 Skopje, Severna Makedonija
Matična številka: 5989434
Vrsta dejavnosti: dejavnost upravljanja pokojninskih skladov
Osnovni kapital: 2.110.791 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe:

uprava

  • Mira Shekutkovska (pred.), Petar Taleski, Kosta Ivanovski

nadzorni svet

  • Jure Korent (pred.), Pavel Gojkovič, Mojca Gornjak, Goce Hristov
Upravljavske povezave: neposredno odvisna družba 
Spletna stran:  www.sava-penzisko.mk