Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Sava pokojninska, d.d.

Naziv: Sava pokojninska družba, d.d.
Sedež: Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenija
Matična številka: 1550411
Vrsta dejavnosti: pokojninska družba
Osnovni kapital: 6.301.109 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: uprava:
  • Lojze Grobelnik (pred.), Igor Pšunder
nadzorni svet:
  • Jošt Dolničar, (pred.), Katra Rangus, Rok Moljk, Jure Korent, Andrej Rihter, Irena Šela, Robert Senica
Upravljavske povezave: neposredno odvisna družba
Spletna stran: www.sava-pokojninska.si