Sava pokojninska družba, d.d.

Naziv: Sava pokojninska družba, d.d.
Sedež Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Matična številka: 1550411
Vrsta dejavnosti: 65.300 dejavnost pokojninskih skladov
Osnovni kapital: 6.301.109 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: uprava
  • predsednik - Lojze Grobelnik
  • član - dr. Igor Pšunder
nadzorni svet
  • člani - Jošt Dolničar, Katra Rangus, Rok Moljk, Jure Korent, Andrej Rihter (predstavnik zavarovancev), Irena Šela (predstavnica zavarovancev), Robert Senica (predstavnik zavarovancev)
Upravljavske povezave: odvisna družba - pokojninska družba
Spletna stran: www.sava-pokojninska.si