Illyria Life sh.a

Naziv: Illyria Life sh.a
Sedež Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Matična številka: 70520893
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov življenjskih zavarovanj
Osnovni kapital: 3.285.893 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: direktor
  • Albin Podvorica
odbor direktorjev
  • Primož Močivnik (pre.), Gianni Sokolič, Rok Moljk, Robert Sraka, Milan Viršek
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: www.illyrialife.com