Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Illyria Life sh.a

Naziv: Illyria Life sh.a
Sedež: Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Matična številka: 70520893
Vrsta dejavnosti: življenjska zavarovalnica
Osnovni kapital: 3.285.893 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: generalni direktor:
  • Albin Podvorica
upravni odbor:
  • Marko Jazbec (pred.), Rok Moljk, Andreja Rahne, Gianni Sokolič, Milan Viršek
Upravljavske povezave: neposredno odvisna družba
Spletna stran: www.illyrialife.com