Illyria

Naziv: Illyria sh.a.
Sedež Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Matična številka: 70152892
Vrsta dejavnosti: premoženjska zavarovalnica
Osnovni kapital: 5.428.040 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: generalni direktor:
  • Shpend Baljija

upravni odbor:

  • Marko Jazbec (pred.), Rok Moljk, Ramis Ahmetaj, Andreja Rahe, Milan Viršek
Upravljavske povezave: neposredno odvisna družba
Spletna stran: www.illyriainsurance.com