Illyria

Naziv: Illyria sh.a.
Sedež Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Matična številka: 70152892
Vrsta dejavnosti: opravljanje poslov neživljenskih zavarovanj
Osnovni kapital: 5.428.040 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: generalni direktor
  • Gianni Sokolič

upravni odbor

  • Primož Močivnik (pred.), Rok Moljk, Ramis Ahmetaj, Robert Sraka, Milan Viršek
Upravljavske povezave: odvisna družba - zavarovalnica
Spletna stran: www.illyriainsurance.com