Illyria Hospital

Naziv: Illyria Hospital sh.p.k.
Sedež Sheshi Nëna Terezë 33, 10000 Priština, Kosovo
Matična številka: 70587513
Vrsta dejavnosti: trenutno ne opravlja nobene dejavnosti
Osnovni kapital: 1.800.000 EUR
Deleži ostalih družb v skupini: Sava Re: 100,0 %
Organi družbe: direktor
  • Iliriana Dželadini
Upravljavske povezave: posredno odvisna družba
Spletna stran: /