Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Kontakti

Peter Skvarča

mag. Peter Skvarča, pooblaščenec uprave bio

Pridružil se je skupini leta 2007 kot namestnik glavnega operativnega direktorja odvisne družbe Sava osiguruvanje v Makedoniji. Leta 2009 je napredoval v glavnega operativnega direktorja, leta 2011 pa v glavnega direktorja. V času vodenja družbe do konca leta 2018, je povečal finančno stabilnost in učinkovitost. Z letom 2019 se je pridružil matični družbi Sava Re kot pooblaščenec uprave, odgovoren za pozavarovanja. Svojo poslovno pot je začel kot svetovalec, nato pa kot ekonomski svetovalec slovenskega veleposlanika v Makedoniji. Poleg slovenščine govori tudi angleško, francosko, srbsko in makedonsko. Diplomiral je iz politologije na Univerzi v Ljubljani in magistriral iz evropskih integracij na Univerzi v Limericku na Irskem.

telefon: 01 47 50 209
e-pošta:

Jane Koliševski

Jane Koliševski, direktor poslovnega centra za pogodbena pozavarovanja in retrocesijo  bio

Savi Re se je pridružil leta 2010. Najprej je sklepal premoženjska pozavarovanja, nato si je pridobil dragocene izkušnje tudi v sklepanju transportnih in odgovornostnih pozavarovanj. V desetih letih je znatno prispeval k izboljšanju poslovnih odnosov s strankami in k večji prepoznavnosti Save Re na številnih, predvsem azijskih trgih.

telefon: 01 47 50 267
e-pošta:
trgi: Kitajska, Indija, Indonezija, Mongolija, Singapur

Erika Repar

Erika Repar, direktorica poslovnega centra za individualna pozavarovanja  bio

Savi Re se je pridružila novembra 2016 kot direktorica službe za individualni prevzem pozavarovanj. Pred tem je več kot trinajst let delovala na razvoju produktov in prevzemu kompleksnih rizikov vseh premoženjskih zavarovanj, šest let tudi kot direktorica področja razvoja produktov in prevzema rizikov premoženjskih zavarovanj v odvisni družbi Save Re, kjer je bila hkrati tudi odgovorna za fakultativna pozavarovanja. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer zavarovalništvo. Je soavtorica knjige Vodič po zavarovanju odgovornosti za izdelke z napako.

telefon: 01 47 50 269
e-pošta:

Poslovni center za pogodbena pozavarovanja in retrocesijo

Področje za prevzem in razvoj pozavarovanja

Imre Horvath

mag. Imre Horvath, vodja področja  bio

Savi Re se je pridružil leta 2011 kot specialist za sklepanje pozavarovanj. V 2013 je napredoval v direktorja področja za zavarovalne vrste. Specializiran je predvsem za premoženjska in avtomobilska pozavarovanja. 13 let je delal kot aktuar na Madžarskem, od tega šest let kot pooblaščeni aktuar. Diplomiral je na budimpeški Fakulteti za ekonomsko teorijo in aktuarstvo Univerze za ekonomske vede. Ima tudi diplomo iz upravljanja prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.

telefon: 01 47 50 224
e-pošta:
trgi: Združeno kraljestvo, Bolgarija, Madžarska, Romunija, severna Evropa, Karibi

Borut Sabotin

Borut Sabotin, razvojni specialist bio

Po delu pri Slovenskem zavarovalnem združenju se je leta 2007 pridružil Savi Re. Leta 2009 je napredoval v strokovnega sodelavca za pozavarovanja, leta 2011 pa v specialista. Specializiran je za sklepanje premoženjskih pozavarovanj. Študij na Univerzi v Ljubljani je končal kot univerzitetni diplomirani ekonomist.

telefon: 01 47 50 216
e-pošta:
trgi: Italija, Turčija, Izrael, Bližnji Vzhod, Republika Južna Afrika, Centralna Amerika

Alexander Barsukov

Alexander Barsukov, razvojni specialist bio

Leta 2011 se je Savi Re pridružil kot specialist. Zdaj je območni vodja za nekdanjo Sovjetsko zvezo in poleg tega sklepa fakultativna pozavarovanja. Specializiran je za premoženjska in energetska tveganja. Diplomiral je iz ekonomije na moskovski Fakulteti za statistiko Državne univerze za ekonomijo, statistiko in računalništvo.

telefon: 01 47 50 212
e-pošta:
trgi: Rusija in druge države SND, Estonija, Litva, Latvija, Oceanija

Borut Tomc

Borut Tomc, specialist bio

Savi Re se je pridružil leta 2017. Začel je kot strokovni sodelavec za sklepanje pozavarovanj, kjer se je ukvarjal predvsem z določanjem cen neproporcionalnih pogodb za kritje katastrofalnih dogodkov ter modeliranjem izpostavljenosti portfelja naravnim nesrečam. Leta 2019 je napredoval v območnega vodjo in prevzel del azijskih trgov. Ima diplomo iz finančne matematike Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

telefon: 01 47 50 258
e-pošta:
trgi: Japonska, Malezija, Tajvan, Pakistan, Bangladeš

Področje za trženje pozavarovanja

Simona Čampa

Simona Čampa, specialistka bio

Savi Re se je pridružila leta 2008, leta 2009 pa napredovala v sodelavko za sklepanje pozavarovanj. Pozavarovalne posle je začela sklepati na trgih nekdanje Sovjetske zveze. Leta 2012 je napredovala v območnega vodjo in sklepa predvsem premoženjska pozavarovanja. Na Univerzi v Ljubljani je pridobila naziv univerzitetne diplomirane politologinje.

telefon: 01 47 50 275
e-pošta:
trgi: Filipini, Južna Koreja, Tajska, Vietnam, Kambodža, Papua Nova Gvineja

Andrew Kemp

Andrew Kemp, svetovalec bio

Po zaključenem študiju sodobnih jezikov na univerzi Oxford se je zaposlil pri družbi C. T. Bowring. Nato je deloval v londonskem zavarovalnem središču na različnih vodstvenih mestih, predvsem v pozavarovanju za evropski trg, Bližnji vzhod in Afriko. Z vsemi temi trgi je razvijal in bogatil poslovne stike, preden se je leta 2012 pridružil Savi Re kot svetovalec. Andrew tekoče govori francosko, rusko in poljsko. Bil je višji preizkuševalec pri londonskem osrednjem inštitutu za zavarovalno stroko C. I. I., katerega član je še danes.

telefon: +44 (0) 74 25 60 54 89
e-pošta:

Inacio Bintchende

Inacio Bintchende, strokovni sodelavec  bio

 Savi Re se je pridružil leta 2015 kot strokovni sodelavec za trg Afrike. Prej je delal na različnih delovnih mestih od mladega raziskovalca na Inštitutu za gozdarstvo Slovenije do investicijskega svetovalca in razvijalca poslovnih priložnosti pri družbi GBI lda v Gvineji Bissauu. Na Biotehniški fakulteti je končal študij kot univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, nato pa na Univerzi v Ljubljani pridobil še naziv magistra ekonomskih znanosti.

telefon: 01 47 50 256
e-pošta:
trgi: Afrika

Alenka Strmec

Alenka Strmec, strokovna sodelavka bio

V Savi Re se je zaposlila leta 2012, leta 2015 pa je napredovala v sodelavko za sklepanje pozavarovanj. Skrbi za podporo timu za sklepanje pozavarovanj in sodeluje pri sklepanju fakultativnih odgovornostnih poslov v Sloveniji in državah nekdanje Jugoslavije. Na Univerzi v Ljubljani pridobila naziv univerzitetne diplomirane sociologinje.

telefon: 01 47 50 266
e-pošta:
trgi: Južna Amerika, Maldivi in Nepal 

Področje za pozavarovalno zaščito skupine in retrocesijo

mag. Peter Mesesnel

mag. Peter Mesesnel, vodja področja  bio

Leta 2004 se je pridružil Savi Re kot strokovni sodelavec za sklepanje odgovornostnih pozavarovanj. Leta 2009 je napredoval v specialista in območnega vodjo. Od leta 2014 je direktor področja za skupino in retrocesijo, opravlja pa tudi naloge specialista in tržnika. Na svoji poklicni poti je pridobil široka znanja in izkušnje zlasti iz pozavarovanja premoženjskih, pomorskih in odgovornostih poslov.

telefon: 01 47 50 248
e-pošta:
trgi: Avstrija, Nemčija, Švica, Češka, Poljska, Slovaška, nekdanja Jugoslavija

Urška Jezeršek

Urška Jezeršek, specialistka  bio

10 let je delala v različnih zavarovalnicah in na različnih zavarovalnih vrstah, kjer je pridobivala posle in delala tudi na strani škod, ter tako dobila dober vpogled v avtomobilska, premoženjska, zdravstvena in pomorska zavarovanja ter pozavarovanje. V Savi Re se je leta 2009 zaposlila kot sodelavka za sklepanje pozavarovanj in območni vodja. Specializirana je za sklepanje premoženjskih pozavarovanj. Študij na Univerzi v Ljubljani je končala kot diplomirana ekonomistka.

telefon: 01 47 50 274
e-pošta:
trgi: Albanija, Grčija, Ciper, nekdanja Jugoslavija, Francija, Beneluks

Poslovni center za individualna pozavarovanja

Pozavarovanje / individualni prevzem pozavarovanj

Tetiana Spys

Tetiana Spys, M.Sc., specialistka  bio

10 let je delala za večjo ukrajinsko zavarovalnico, kjer je vodila pozavarovalni oddelek in pokrivala fakultativna in pogodbena pozavarovanja ter retrocesijo. Izkušnje ima v sklepanju letalskih, vesoljskih, železniških in drugih premoženjskih zavarovalnih poslov. Savi Re se je pridružila maja 2015 kot specialist za sklepanje fakultativnih poslov.
Diplomirala je iz ekonomije in magistrirala iz financ na kijevski Univerzi za trgovinske odnose.

telefon: (0)1 47 50 257
e-pošta:

Vanja Voglar

Vanja Voglar, strokovni sodelavec  bio

Svojo kariero je začel v gradbeništvu, nato pa delal kot cenilec škod pri eni od večjih zavarovalnic v Sloveniji. Leta 2012 je začel delati v škodnem oddelku Save Re, od leta 2013 pa sklepa tudi posle fakultativnega pozavarovanja.
Študij na Univerzi v Ljubljani je končal kot univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva.

telefon: 01 47 50 286
e-pošta:

Lucija Žibert

Lucija Žibert, strokovna sodelavka bio

Savi Re se je pridružila decembra 2018 kot strokovna sodelavka za individualni prevzem pozavarovanj. Pred tem je deset let delala v podružnici ene vodilnih nemških zavarovalnic, kjer se je ukvarjala s sklepanjem premoženjskih in odgovornostnih zavarovanj. Med drugim ima bogate izkušnje iz sklepanja gradbenih in letalskih zavarovanj. Diplomirala je na Univerzi v Ljubljani kot profesorica angleščine in ruščine. Dodatno znanje ruščine je pridobila tudi z usposabljanjem v Rusiji.

telefon: 01 47 50 265
e-pošta: lucija.zibert@sava-re.si

Mariana Vasle

Mariana Vasle, sodelavka bio

Del kolektiva Save Re je postala leta 2019. Njena naloga je podpora pri sklepanju fakultativnih pozavarovanj. Komunikacijske, organizacijske in medkulturne veščine je nabirala pri delu v tujini in na mednarodnih projektih. Na Univerzi v Ljubljani je pridobila naziv magistrica prevajanja iz angleškega in nemškega jezika. Poleg tega govori še špansko in italijansko.

telefon: 01 47 50 118
e-pošta: mariana.vasle@sava-re.si

Pozavarovanje / podpora skupini

Barbara Jošt

Barbara Jošt, specialistka bio

Savi Re se je pridružila leta 2008 kot strokovna sodelavka za sklepanje pozavarovanj na področju pozavarovanja skupine in retrocesije. Od leta 2016 je zaposlena kot specialistka za individualni prevzem odgovornostnih pozavarovanj, odgovorna pa je tudi za pomorska in letalska pozavarovanja. Svojo poslovno pot je začela leta 2003 pri največji slovenski zavarovalnici, sprva se je ukvarjala s trženjem premoženjskih zavarovanj, pozneje pa z razvojem produktov in prevzemom kompleksnih rizikov odgovornostnih zavarovanj. Študij na Univerzi v Ljubljani je končala kot univerzitetna diplomirana ekonomistka.

telefon: 01 47 50 278
e-pošta: 

Daša Jošt

Daša Jošt, strokovna sodelavka bio

Savi Re se je pridružila novembra 2016 kot strokovna sodelavka za individualni prevzem premoženjskih pozavarovanj. Svojo poklicno pot je leta 2005 začela v gradbeništvu sprva kot pomočnica vodje nato kot vodja gradbišča. Leta 2013 se je zaposlila v odvisni zavarovalni družbi Save Re kot strokovna sodelavka za prevzem rizikov in se specializirala za gradbena zavarovanja. Študij na Univerzi v Ljubljani je končala kot univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva.

telefon: 01 47 50 245
e-pošta: dasa.jost@sava-re.si