Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Zgodovina

2019

Krovno blagovno znamko skupina Sava Re zamenja nova krovna blagovna znamka Zavarovalna skupina Sava.

2019

Hrvaški družbi ERGO osiguranje in ERGO životno osiguranje ter slovenska družba Sava Infond postanejo del Zavarovalne skupine Sava s čimer skupina uresničuje strategijo rasti na področju upravljanja premoženja. 

2018

Vstop na makedonski pokojninski trg (Sava penzisko društvo) in slovenski trg asistenčnih storitev  (TBS Team 24).    

2016

S postopkom združevanja štirih zavarovalnic (Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia, Velebita osiguranje in Velebita životno osiguranje), članic skupine Sava Re, se ustanovi nova zavarovalnica s skupnim imenom Zavarovalnica Sava, d.d.

2015

Sava Re postane 100 odstotna lastnica družbe Moja naložba pokojninska družba d.d.

2013

Sava Re postane 100 odstotna lastnica Zavarovalnice Maribor.  

2013

Uspešno izvedena dokapitalizacija za namen prevzema Zavarovalnice Maribor.

2013

Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje prevzameta celostno grafično podobo Save Re.

2012

Sava Re oddala zavezujočo ponudbo za odkup preostalega deleža (50,99 %) Zavarovalnice Maribor od NKBM.

2012

Delnica POSR premeščena v prvo kotacijo Ljubljanske borze.

2012

Sava osiguruvanje proda vse delnice družbe Goldmak.

2011

Sava Tabak, Skopje prevzame celostno grafično podobo Save Re in se preimenuje v Sava osiguruvanje.

2010

Kosovske odvisne družbe prevzamejo celostno grafično podobo Save Re in se preimenujejo v Illyria, Illyria Life in Illyria Hospital.

2009

Pridobitev 100 odstotnega deleža v družbi Velebit usluge, d.o.o., Zagreb, ki ima 51,14 % delež v družbah Velebit osiguranje, d.d., in Velebit životno osiguranje, d.d., Zagreb.

2008

Ustanovitev družbe za upravljanje z investicijskimi skladi v Makedoniji – Sava Invest.

2008

Ustanovitev življenjske zavarovalnice v Prištini – Dukagjini Life.

2008

Ustanovitev življenjske zavarovalnice v Beogradu – Sava životno osiguranje.

2008

Izvedba prve ponudbe delnic javnosti (delež SOD znaša 25,0 %).

2007

Prevzem črnogorske zavarovalnice Montenegro osiguranje (99,92 %).

2007

Prevzem makedonske zavarovalnice Tabak osiguruvanje (66,6 %), ki se kasneje  preimenuje v Sava Tabak.

2006

Prevzem srbske zavarovalnice Polis osiguranje (98,2 %), ki se kasneje preimenuje v Sava osiguranje. 

2006

Nakup večinskega deleža kosovske zavarovalnice Dukagjini (51 %).

2006

Prodaja 30 odstotnega lastniškega deleža v hrvaškem Helios osiguranje.

2005

Prodaja agencije Sava Plus.

2004

Sava Re pridobi 30 odstotni delež v hrvaškem Helios osiguranje.

2002

Sava Re ustanovi posredniško družbo Sava Plus.

2000

Sava Re je soustanovitelj pokojninske družbe Moja naložba.

1999

Sava Re pridobi pomemben delež v Zavarovalnici Maribor (preko 40%).

1998 Skupina Sava Re
  • Sava Re pridobi 99-odstotni delež Zavarovalnice Tilie.
1990 Pozavarovalnica Sava d.d., Ljubljana
  • Pozavarovalna skupnost Sava se preoblikuje v delniško družbo.
1977 Pozavarovalna skupnost Sava
  • Pozavarovalni del se loči od Zavarovalne skupnosti Sava in se preoblikuje v samostojno pravno osebo.
1975

Zavarovalna in pozavarovalna skupnost Sava.

1973 Pozavarovalni oddelek v okviru Zavarovalnice Sava
  • Oddelek začne z aktivnim pozavarovanjem