Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

O nas

Firma Pozavarovalnica Sava, d.d.
Skrajšana firma Sava Re, d.d.
Sedež Dunajska cesta 56 (p.p. 318), 1001 Ljubljana
 
Telefon +386 (1) 47 50 200
Fax +386 (1) 47 50 264
E-pošta
 
Število zaposlenih Sava Re - 127 (31. 12. 2019)
Zavarovalna skupina Sava - 2.942 (31. 12. 2019)
 
Leto vpisa v sodni register 1990
Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani številka vložka 1/01413/00
Matična številka 5063825
LEI koda (matična nadnacionalna ident. oznaka) 549300P6F1BDSFSW5T72
 
Transakcijski račun SI56 0430 2000 0906 449 (NOVA KBM d.d.) 
Identifikacijska številka za ddv SI17986141
Osnovni kapital 71.856.376,23 EUR
Ves osnovni kapital je vpoklican.

 

Dokumenti: