Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Zadnje novice

 • Obvestilo o odstopni izjavi predsednika nadzornega sveta

  31.3.2009

  Včeraj dne 30. marca 2009 je z mesta člana in predsednika nadzornega sveta Save Re nepreklicno odstopil mag. Marko Pogačnik. več ›

 • Obvestilo o seji Nadzornega sveta Sava Re

  30.3.2009

  Nadzorni svet je na svoji 36. seji dne 27. 3. 2009 obravnaval Nerevidirano nekonsolidirano letno poročilo Pozavarovalnice Sava, d. d. za leto 2008 ter Poslovno politiko in finančni načrt Pozavarovalnice Sava, d. d. za leto 2009. več ›

 • Obvestilo o pomembnih deležih

  24.3.2009

  Družba Pozavarovalnica Sava, d. d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana je 23. 3. 2009 od družbe Abanka Vipa d. d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana prejela obvestilo, da je 18. 3. 2009 pridobila 325 delnic izdajatelja Pozavarovalnica Sava, d. d., z oznako POSR, kar predstavlja 0,000035 % vseh delnic z glasovalno pravico družbe. Po opravljeni transakciji ima družba Abanka Vipa d. d. v lasti 468.125 delnic, z oznako POSR, kar znaša 5,00 % vseh glasovalnih pravic. več ›

 • Preklic sklica 22. seje skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d. d.

  24.2.2009

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE, d. d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: več ›

 • Obvestilo o nemotenem poslovanju v Makedoniji

  18.2.2009

  Sava Re obvešča javnost, da aretacija dveh zaposlenih družbe Sava Tabak nikakor ni povezana s poslovanjem makedonske zavarovalnice Sava Tabak ali katerekoli druge članice skupine Sava Re. več ›

 • Sava Re bo posredno pridobila večinski delež dveh hrvaških zavarovalnic

  17.2.2009

  Sava Re je od Hrvaške Agencije za nadzor finančnih storitev prejela dovoljenji za posredno pridobitev kvalificiranega lastniškega deleža preko 50% v družbah Velebit Osiguranje, d. d., Zagreb in Velebit životno osiguranje, d. d., Zagreb. več ›

 • Objava sklica skupščine delničarjev

  13.2.2009

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 22. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v ponedeljek, 16. 3. 2009, ob 13.00 uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, 1000 Ljubljana. več ›

 • Obvestilo o seji Nadzornega sveta Save Re

  12.2.2009

  Dne 12. februarja 2009 je potekala 34. seja nadzornega sveta družbe. več ›

 • Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

  9.2.2009

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Pozavarovalnica Sava, d. d. je 6. 2. 2009 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe zastopanja družbe, št. sklepa Srg 2009/3088 z dne 4. 2. 2009. več ›

 • Finančni koledar za leto 2009

  23.1.2009

  Družba Pozavarovalnica Sava, d. d. objavlja Finančni koledar za leto 2009, ki se nahaja v pripetem dokumentu. več ›