Zadnje novice

 • Revidirano letno poročilo skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2017

  5.4.2018

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d. d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: Na podlagi 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in v skladu s finančnim koledarjem... več ›

 • Predlagana dividenda za delničarje Sava Re, d.d.

  5.4.2018

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: Nadzorni svet Save Re, d.d., je na seji dne 4. 4. 2018 potrdil revidirano Letno poročilo skupine Sava Re... več ›

 • Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

  5.4.2018

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: Uprava in nadzorni svet družbe Sava Re, d.d., podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih... več ›

 • NLB Nov penziski fond AD Skopje postal del skupine Sava Re

  13.3.2018

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje obvestilo:  Sava Re, d.d., je pridobila soglasje makedonske agencije za nadzor kapitalskega pokojninskega... več ›

 • Sava Re kupila srbsko zavarovalnico Energoprojekt Garant a.d., Beograd

  9.3.2018

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje obvestilo:  Sava Re, d.d., stalno spremlja in išče priložnosti za rast, tudi s prevzemi. več ›

 • Nerevidirani rezultati poslovanja skupine Sava Re in Save Re, d.d., v letu 2017

  9.3.2018

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d. d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:  Poslovanje skupine Sava Re je bilo v letu 2017 zaznamovano z rastjo premije na vseh trgih, kjer... več ›

 • Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

  22.1.2018

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 22. 1. 2018 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v... več ›

 • Polona Pirš Zupančič nova članica uprave Save Re, d.d.

  15.1.2018

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: Polona Pirš Zupančič je 13. 1. 2018 pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za... več ›

 • Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

  8.1.2018

  Na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, družba Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Družba Sava Re, d. d. je dne 3. 1. 2018 od Slovenskega državnega holdinga, d.d. več ›

 • Politika upravljanja Save Re, d.d.

  8.1.2018

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: Uprava Save Re, d.d., je s soglasjem nadzornega sveta družbe v decembru 2017 sprejela spremembe in... več ›