Zadnje novice

 • Vzdrževalec likvidnosti za delnico Save Re

  31.5.2019

  Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo: Sava Re, d.d., obvešča javnost, da je z borznim članom INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., sklenila pogodbo za opravljanje storitve vzdrževanja... več ›

 • Obvestilo o sklepih skupščine

  21.5.2019

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 35. skupščine, ki je potekala 21. 5. 2019, z začetkom ob 13. uri, v dvorani Horus v hotelu Austria Trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. več ›

 • Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev

  20.5.2019

  Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo: Svet delavcev Save Re je, upoštevaje dejstvo, da 11. 6. 2019 obema članoma nadzornega sveta predstavnikoma delavcev poteče štiriletni... več ›

 • Poslovanje Zavarovalne skupine Sava v prvem četrtletju 2019 v okviru načrtovanega

  16.5.2019

  Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne... več ›

 • Skupina Sava Re ima novo ime

  16.5.2019

  Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo: V skupini Sava Re našim strankam nudimo najboljšo uporabniško izkušnjo. več ›

 • Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2018

  19.4.2019

  Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo: V skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje Sava Re, d.d. več ›

 • Sprememba finančnega koledarja za leto 2019

  12.4.2019

  Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo: Sava Re, d.d., obvešča javnost o spremembi finančnega koledarja za leto 2019. Sprememba se nanaša na datum objave Poročila o solventnosti in... več ›

 • Objava sklica 35. skupščine delničarjev

  8.4.2019

  Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 35. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v torek, 21. 5. 2019, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta... več ›

 • Predlagana dividenda za delničarje Sava Re, d.d.

  4.4.2019

  Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re, d.d., je na seji dne 3. 4. 2019 potrdil revidirano letno poročilo skupine Sava Re in... več ›

 • Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

  4.4.2019

  Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo: Uprava in nadzorni svet družbe Sava Re, d.d., podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za... več ›