Sava Re, d.d., preverja možnosti za izdajo podrejene obveznice

7.10.2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje, Sava Re, d.d., obvešča javnost, da preverja možnosti za izdajo podrejene obveznice z namenom optimizacije kapitalske strukture Zavarovalne skupine Sava.

Družba bo sprejela odločitev o izdaji podrejene obveznice po preveritvi tržnih pogojev.

Informacija ne predstavlja javne ponudbe obveznic v smislu Zakona o trgu finančnih instrumentov niti ne predstavlja nikakršne obveznosti pozavarovalnice za izvedbo izdaje obveznic.

Predstavitev Zavarovalne skupine Sava je pripeta.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Save Re, d.d., https://www.sava-re.si/si/ od 7. 10. 2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Dokumenti