27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek, 27. 5. 2024, z začetkom ob 13. uri v konferenčni dvorani Janus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Na današnji 40. skupščini so delničarji potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da se dobiček v višini 27.120.968,00 evra uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,75 evra bruto na delnico in se 12. 6. 2024 izplača delničarjem, ki so 11. 6. 2024 vpisani v delniško knjigo.

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom za leto 2023 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za leto 2023.

Skupščina je potrdila Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2023 ter Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d.

Poročilo o prejemkih in politiko prejemkov bo družba objavila na svoji spletni strani, in sicer za najmanj desetletno obdobje.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

 

Priponka:

Sklepi 40. skupščine delničarjev

Novice

4. 6. 2024

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}