17. 11. 2023

Rezultati januar–september 2023: Zavarovalna skupina Sava dosegla visoko rast obsega poslovanja in ustvarila več kot 45 mio € poslovnega izida pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo:

 

  • Obseg poslovanja medletno zrasel za 13,7 % na 711,2 milijona EUR
  • Poletna neurja in nevihte: kosmate škode dosegle 107,0 milijona EUR; vpliv na rezultat znaša 27,1 milijona EUR
  • Dobiček pred obdavčitvijo v višini 45,1 milijona EUR

 

Družba ocenjuje, da bo kljub negativnemu učinku poletnih neurij in poplav rezultat skupine do konca leta blizu tistemu, objavljenemu v načrtu za leto 2023, ki znaša vsaj 53 milijonov EUR.

Skupina je nadaljevala uspešno rast, saj se je obseg poslovanja v primerjavi z istim obdobjem lani povečal za 13,7 % na 711,2 milijona EUR. K temu je največ prispevala rast kosmatih premij pri premoženjskih zavarovanjih (v EU je znašala 18,5 %, zunaj EU pa 22,2 %) in pozavarovanju (6,6 %), pri obeh tako zaradi povišanja cen kot tudi zaradi organske rasti poslovanja. Rasla je tudi prodaja polic življenjskih zavarovanj in z njo kosmate premije življenjskih zavarovanj (v EUR za 3,3 %, zunaj EU pa za 15,8 %). Za 6,6 % so zrasli tudi prihodki od upravljanja premoženja.

Čisti poslovni izid je znašal 36,5 milijona EUR in je kljub letošnjim velikim škodnim dogodkom ostal približno na enaki ravni kot v lanskem devetmesečju. To je posledica nižjega lanskega zavarovalnega rezultata zaradi škodne inflacije ter letošnjih ugodnejših gibanj na finančnih trgih, ki so delno nadomestila upad poslovnega izida zaradi neurij in poplav. K zadržanju višine poslovnega izida pa je s svojim ugodnejšim poslovanjem v primerjavi z lanskim letom prispeval tudi odsek pozavarovanje.

Solventnostni količnik, ki je ocenjen med 178 % in 184 %, se je zaradi vpliva neurij in poplav sicer nekoliko znižal glede na polletje, vendar je ostal močan in znotraj optimalne kapitaliziranosti (170–210 %). Skupina vzdržuje konservativen in visoko likviden naložbeni portfelj. Izplačevanje škod po poletnih ujmah ni ogrozilo likvidnostnega položaja skupine.

Ocena poslovnega izida za leto 2023

Zavarovalna skupina Sava je v devetmesečju dosegla 88,9 % načrtovanega obsega poslovanja za leto 2023, medtem ko je čisti poslovni izid dosegel 68,9 % spodnje meje načrtovanega čistega poslovnega izida za letošnje leto. Avgustovska ocena vpliva poletnih škodnih dogodkov na poslovanje je znašala med 30 in 35 milijonov EUR. Tri mesece po teh dogodkih znaša njihov vpliv 27,1 milijona EUR. Manjši od prvotno ocenjenega je vpliv škod na pozavarovalni posel zunaj skupine (Avstrija, Hrvaška in Srbija).

Tudi sicer je v prvih devetih mesecih rezultat odseka pozavarovanje ugodnejši od načrtovanega zaradi dviga cen pozavarovalnih kritij in manjše rasti škod v primerjavi z rastjo prihodkov. Oceno podpirajo tudi drugi segmenti poslovanja, ki niso neposredno izpostavljeni naravnim nesrečam (življenjsko zavarovanje, zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil in dejavnosti upravljanja premoženja), kar kaže na odpornost skupine in strateško razpršenost njenih področij poslovanja.

Če v zadnjem četrtletju ne bo večjih škodnih dogodkov ali drugih negativnih vplivov na poslovanje iz okolja, uprava ocenjuje, da se bo čisti dobiček skupine približal tistemu iz načrta za leto 2023.

 

Priponki:

Ključni podatki o poslovanju 1-9 2023

Predstavitev rezultatov 1-9 2023

Novice

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

17. 5. 2024

Rezultati januar–marec 2024: Zavarovalna skupina Sava dosegla pomembno rast obsega poslovanja in ustvarila 38 mio € dobička pred davki

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}