7. 8. 2023

Izjava o prvi oceni vpliva škod po neurjih in poplavah v Sloveniji na poslovanje Zavarovalne skupine Sava

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo:

V preteklih tednih je Slovenijo zajel val neurij in poplav, kar je povzročilo večjo materialno škodo, med njimi najbolj uničujoč učinek poplav z dni 4. in 5. 8. 2023. Podobno dogajanje je bilo tudi na sosednjih trgih, kjer je skupina prisotna.

Svoje zavarovance pozivamo, da najprej poskrbijo za lastno varnost, prijavo škode pa opravijo šele, ko se razmere umirijo. Zavarovalnice v skupini bodo za obravnavo škodnih primerov na voljo z vsemi razpoložljivimi viri, tako človeškimi kot tehnološkimi. Ker je obravnava škod najhitrejša, če je škoda prijavljena preko spleta, vse zavarovance prosimo, če je to mogoče, da obiščejo spletno stran svoje zavarovalnice in tam izpolnijo spletni obrazec za prijavo škode. Vedno pa se lahko za pomoč pri prijavi obrnejo tudi na naše zastopnike oziroma zaposlene. V naslednjih tednih bomo vse svoje moči usmerili v pospešeno reševanje škodnih zahtevkov ter zavarovancem zagotavljali vso podporo in pomoč. V takih trenutkih se še posebej zavedamo, kako pomembno je, da svojim zavarovancem stojimo ob strani in udejanjamo svoje poslanstvo.

Zavarovalna skupina Sava ima za škode po naravnih nesrečah zadostno likvidnost ter sklenjena ustrezna pozavarovalna kritja, kar zagotavlja pravočasno izplačilo škod našim zavarovancem in ohranitev trdnega finančnega položaja skupine.

Nastalo škodo bo mogoče oceniti šele, ko se bodo razmere dokončno umirile. Na podlagi modelov izpostavljenosti, iz katerih izhajajo tudi simulacije verjetnega zneska škod, trenutno ocenjujemo, da bo vpliv preteklih dogodkov na rezultat poslovanja Zavarovalne skupine Sava, z upoštevanjem vzpostavljenih pozavarovalnih kritij, v razponu med 20 in 25 milijonov evrov. Gre za prvo oceno, ki pa jo bomo lahko v naslednjih nekaj tednih natančneje opredelili.

Vpliv škod, ki jih bo Sava Re krila iz naslova sprejetega pozavarovalnega posla zunaj skupine, se pričakuje predvsem na avstrijskem, hrvaškem in srbskem trgu. Ocenjene višine škod za zdaj še ni mogoče podati, ocenjujemo pa, da bo vpliv manj materialen od vpliva škod iz naslova ujm v Sloveniji.

Poslovanje Zavarovalne skupine Sava je bilo v prvem polletju 2023 sicer uspešno in brez večjih škodnih dogodkov ali negativnih vplivov na rezultat poslovanja, tako da je ta presegel 70 % načrtovanega za leto 2023, medtem ko bo vpliv navedenih dogodkov v tretjem četrtletju znaten. Skupina v svoje predvidene rezultate za tekoče leto vključuje znesek pričakovanih katastrofalnih škod, kar temelji na našem običajnem škodnem dogajanju v dolgoletni statistiki škod. Ti dogodki predstavljajo pomemben odklon od običajnega škodnega dogajanja, saj je bilo več katastrofalnih škod na začetku tega poslovnega leta.

Celovitejšo oceno pričakovanega skupnega vpliva na poslovanje zaradi navedenih škodnih dogodkov bo družba podala v poročilu o poslovanju za obdobje januar–junij 2023, ki bo objavljeno 25. 8. 2023.

Zavarovalna skupina Sava ima na voljo finančna sredstva za spoprijemanje s temi izrednimi dogodki brez primere. V celoti se zavezujemo, da naši cenjeni zavarovanci ne bodo »nikoli sami« in da imajo v teh težkih časih vso našo podporo.

Novice

15. 9. 2023

AM Best Savi Re potrdil oceno A s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana (Sava Re ali družba) objavlja to...

Preberite več

5. 9. 2023

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« (s stabilno srednjeročno napovedjo)

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

5. 9. 2023

S&P affirms 'A' ratings on Sava Re and Zavarovalnica Sava, outlook stable

Pursuant to the rules of the Ljubljana Stock Exchange, Ljubljana, and the Market in Financial Instruments Act, Sava Re d.d., Dunajska 56, Ljubljana, makes the...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}