5. 6. 2023

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., objavlja sklepe 39. skupščine, ki je potekala v ponedeljek, 5. 6. 2023, z začetkom ob 13. uri v konferenčni dvorani Janus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

 

Na današnji 39. skupščini so delničarji potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da se dobiček v višini 24.796.313,60 evra uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,60 evra bruto na delnico in se 21. 6. 2023 izplača delničarjem, ki so na dan 20. 6. 2023 vpisani v delniško knjigo.

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom za leto 2022 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za leto 2022.

Skupščina je potrdila Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2022, medtem ko posvetovalni sklep o odobritvi Politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., ni bil sprejet. Politika prejemkov Save Re je sicer skladna z zakonodajo in veljavna, vendar v nekaterih delih nekoliko odstopa od priporočil delničarja SDH, ki so bila objavljena 4. 5. 2023. Družba bo odstopanja od priporočil SDH proučila in na naslednji redni skupščini delničarjev Save Re v glasovanje predložila spremenjeno politiko prejemkov.

Poročilo o prejemkih in politiko prejemkov bo družba objavila na svoji spletni strani, in sicer za najmanj desetletno obdobje.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

 

Priponka:

Sklepi 39. skupščine delničarjev

Novice

15. 9. 2023

AM Best Savi Re potrdil oceno A s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana (Sava Re ali družba) objavlja to...

Preberite več

5. 9. 2023

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« (s stabilno srednjeročno napovedjo)

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

5. 9. 2023

S&P affirms 'A' ratings on Sava Re and Zavarovalnica Sava, outlook stable

Pursuant to the rules of the Ljubljana Stock Exchange, Ljubljana, and the Market in Financial Instruments Act, Sava Re d.d., Dunajska 56, Ljubljana, makes the...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}